Fulltext Klíčová slova:
Rok od: Rok do:
řešitel:
Poskytovatel:

Název projektuKoordinátor za VÚRVDoba řešení
Adaptační potenciál odolnosti pšenice k suchu, horku a mrazu QK1910269 Prášil Ilja, RNDr., CSc. 2019 - 2023
České bylinky pro nové potraviny podporující zdraví popuplace QK1910103 Pavela Roman, Ing., Ph.D. 2019 - 2023
Inovace integrované produkce teplomilného ovoce se zaměřením na zdravotní stav produkčních výsadeb a rozmnožovacího materiálu QK1920058 Krejzar Václav, Ing., Ph.D. 2019 - 2021
Inovace v pěstebních technologiích u okopanin a zeleniny pro lepší využití vody ze srážek i závlah, vyšší stabilitu výnosů a kvality produkce QK1910382 Kusá Helena, Ing., Ph.D. 2019 - 2023
Nové možnosti environmentálně bezpečné ochrany chmele pomocí základních látek a botanických pesticidů v podmínkách ČR QK1910072 Pavela Roman, Ing., Ph.D. 2019 - 2023
Pěstování pšenice seté ve směsné kultuře za účelem optimalizace výživného stavu půdy,ochrany proti erozy , stabilizace výnosu a kvalita produkce. QK1910046 Janovská Dagmar, Ing., Ph.D. 2019 - 2023
Strategie minimalizace dopadu sucha na udržitelnou produkci a sladovnickou kvalitu ječmene QK1910197 Nesvadba Zdeněk, Ing., Ph.D. 2019 - 2023
Využití zobrazovacích metod pro automatické fenotypování ve šlechtění na rezistenci k biotickým a abiotickým stresům u pšenic QK1910041 Chrpová Jana, Ing., CSc. 2019 - 2023
Vývoj MULTIOMICS analýzy rizik pesticidů na včely s ohledem na reálné znečištění , koktejlový efekt a další stresory QK1910018 Erban Tomáš, RNDr., Ph.D. 2019 - 2023
Zavedení a využití komplexních biotechnologických postupů k charakterizaci a tvorbě genových zdrojů a dalších výchozích materiálů hořčic pro potravinářské a pícní účely. QK1910225 Klíma Miroslav, Ing., Ph.D. 2019 - 2023
Zavedení cílené ochrany porostů obilnin proti hmyzím škůdcům v precizním zemědělství QK1910281 Honěk Alois, doc. RNDr., CSc. 2019 - 2022
Zvýšení výnosů a kvality produkce česneku výběrem suchovzdorných a chladuvzdorných klonů na základě molekulárně genetické analýzy QK1910476 Zámečník Jiří, Ing., CSc. 2019 - 2023
NP 6.4.3. Služby, koordinace a realizace NP mikroorganismů/dedikace Č.j.51834/2017-Mze-17253 - 17253/6/4/3 Komínek Petr, Ing., Ph.D. 2018 - 2022
Biomasa travních porostů jako obnovitelný zdroj energie - 0001092 Pavlů Vilém, prof.Dr.Ing. 2018 - 2021
Breeding for Resilient, Efficient and Sustainable Organic Vegetable production (BRESOV) - 774224 Ovesná Jaroslava, doc. RNDr., CSc. 2018 - 2022
European early-warning system for wheat rust diseases (RUSTWATCH) - 773311 Hanzalová Alena, Mgr., Ph.D. 2018 - 2022
Hydrotermochemická úprava bioodpadů na biouhel kombinovaná s odstraněním organických škodlivin a rizikových prvků TH03030452 Usťak Sergej, Ing., CSc. 2018 - 2021
Increasing the efficiency and competitiveness of organic crop breeding (ECOBREED) - 771367 Janovská Dagmar, Ing., Ph.D. 2018 - 2022
Med a průkaz jeho autenticity detekcí cizí alfa-amylázy: Cílená proteomická analýza medu pro exaktní prokázání jeho autenticity QK1820088 Erban Tomáš, RNDr., Ph.D. 2018 - 2020
Metody dekontaminace a detekce perzistentních chloracetanilidových pesticidů a jejich metabolitů, které jsou legislativně sledované TH03030118 Erban Tomáš, RNDr., Ph.D. 2018 - 2021
Metody monitorování rezistence hospodářsky významných škůdců a plevelů k přípravkům na ochranu rostlin a antirezistentní strategie QK1820081 Kocourek František, prof. RNDr. Ing., CSc. 2018 - 2020
Nové metody hodnocení rizik přípravků na ochranu rostlin vůči necílovým půdním organismům: Hodnocení rizik zatížení půdního prostředí xenobiotiky na diverzitu TH03030178 Erban Tomáš, RNDr., Ph.D. 2018 - 2021
Nové, bezpečné přípravky zlepšující půdní vlastnosti a zdraví pěstovaných rostlin TH03030009 Pavela Roman, Ing., Ph.D. 2018 - 2021
NP 6.4.2. Služby, koordinace a realizace NP rostlin/dedikace Č.j.51834/2017-Mze-17253 - 17253/6/4/2 Holubec Vojtěch, Ing., CSc. 2018 - 2022
NP.6.2.12. Réva vinná/dedikace Č.j.51834/2017-Mze-17253 - 17253/6/2/12 Matějová Eva, RNDr. 2018 - 2022
NP.6.2.13.Zeleniny, kořeninové, aromatické a léčivé rostliny/dedikace Č.j.51834/2017-Mze-17253 - 17253/6/2/12 Hýbl Miroslav, Ing., Ph.D. 2018 - 2022
NP.6.2.14 Vybrané obilniny, slunečnice, řepa, alternativní a maloobjemové plodiny/ dedikace Č.j.51834/2017-Mze-17253 - 17253/6/2/14/N Hermuth Jiři, Ing. 2018 - 2022
NP.6.2.16 Kryokonzervace genofondů vegetativně množených rostlin/dedikace Č.j.51834/2017-Mze-17253 - 17253/6/2/16 Zámečník Jiří, Ing., CSc. 2018 - 2022
Odpověď herbivora a rostliny na stres suchem -kombinace analýzy proteomu pšenice a demografie mšic 18-13174J Saska Pavel, doc. RNDr., Ph.D. 2018 - 2020
Podpora přirozené opylovací kapacity zemědělských ekosystémů a hodnocení rizik subletálních dávek pesticidů na samotářské včely TH03030134 Erban Tomáš, RNDr., Ph.D. 2018 - 2021

předchozí
zobrazované záznamy: 1 - 30 z celkového poctu: 603

Message
zavřít