Fulltext Klíčová slova:
Rok od: Rok do:
řešitel:
Poskytovatel:

Název projektuKoordinátor za VÚRVDoba řešení
Adaptační potenciál odolnosti pšenice k suchu, horku a mrazu QK1910269 Prášil Ilja, RNDr., CSc. 2019 - 2023
Agrometeorologický systém včasné výstrahy biotických a abiotických rizik QK1910338 Prášil Ilja, RNDr., CSc. 2019 - 2023
České bylinky pro nové potraviny podporující zdraví popuplace QK1910103 Pavela Roman, Ing., Ph.D. 2019 - 2023
Dopad zemědělské činnosti na kvalitu půdy a znečištění životního prostředí kontaminanty v česko bavorském pohraničí - RC 220 Čermák Pavel, Dr. Ing. 2019 - 2021
Identifikace příčin předčasného odumírání a jeho omezení při pěstování meruněk v ČR QK1920124 Bilavčík Alois, RNDr., Ph.D. 2019 - 2021
Inovace integrované ochrany bramboru proti mandelince bramborové založené na nových poznatcích genetických a biologických charakteristik QK1910270 Stará Jitka, Ing., Ph.D. 2019 - 2023
Inovace integrované produkce teplomilného ovoce se zaměřením na zdravotní stav produkčních výsadeb a rozmnožovacího materiálu QK1920058 Krejzar Václav, Ing., Ph.D. 2019 - 2021
Inovace ochrany rostlin při produkci a skladování cukrové řepy TH04030242 Douda Ondřej, Ing., Ph.D. 2019 - 2022
Inovace systémů pěstování brambor v ochranných pásmech vodních zdrojů s omezenými vstupy pesticidů a hnojiv vedoucí ke snížení znečištění vody a zachování konkurence schopnosti pěstitelů brambor QK1920214 Pavela Roman, Ing., Ph.D. 2019 - 2021
Inovace šetrných systémů pěstování kukuřice s využitím podsevových plodin k omezení degradace půdy a zlepšení hospodaření s vodou v podmínkách měnícího se klimatu QK1910334 Nerušil Pavel, Ing., Ph.D. 2019 - 2023
Inovace v pěstebních technologiích u okopanin a zeleniny pro lepší využití vody ze srážek i závlah, vyšší stabilitu výnosů a kvality produkce QK1910382 Kusá Helena, Ing., Ph.D. 2019 - 2023
Manipulují intracelulární parazitické bakterie Cardinium a Wolbachia koprofágii a tím horizontální přenos střevních bakterií 19-09998S Hubert Jan, doc. Mgr., Ph.D. 2019 - 2021
Moderní postupy v závlahovém režimu ovocných dřevin v podmínkách vodního deficitu QK1910165 Svoboda Pavel, Ing. 2019 - 2023
Možnosti řešení protierozní ochrany v zemědělských podnicích při vyloučení používání glyfosátu QK1920224 Mikulka Jan, doc. Ing., CSc. 2019 - 2021
Nové možnosti environmentálně bezpečné ochrany chmele pomocí základních látek a botanických pesticidů v podmínkách ČR QK1910072 Pavela Roman, Ing., Ph.D. 2019 - 2023
Nové znaky pšenice pro zvýšení adaptačních možností v prostředí globální změny klimatu QK1910343 Trávníčková Martina, Ing. 2019 - 2023
Pěstování pšenice seté ve směsné kultuře za účelem optimalizace výživného stavu půdy,ochrany proti erozy , stabilizace výnosu a kvalita produkce. QK1910046 Janovská Dagmar, Ing., Ph.D. 2019 - 2023
Potraviny bez konzervantů TH04010014 Pavela Roman, Ing., Ph.D. 2019 - 2021
Přídavné látky pro intenzifikaci vývoje metanu v bioplynových stanicích a způsoby jejich výroby a aplikace zajišťující požadovanou kvalitu digestátů jako hnojiva TH04030221 Usťak Sergej, Ing., CSc. 2019 - 2022
Strategie minimalizace dopadu sucha na udržitelnou produkci a sladovnickou kvalitu ječmene QK1910197 Nesvadba Zdeněk, Ing., Ph.D. 2019 - 2023
Vliv pesticidů na ekosystémové služby přirozených nepřátel škůdců plodin skrze jejich nutriční ekologii LTUSA 18171 Řezáč Milan, RNDr., Ph.D. 2019 - 2022
Využití biotechnologických metod a netradičních genetických zdrojů k charakterizaci a tvorbě uniformních linií brukvovité zeleniny se specifickými parametry kvality, výnosu a rezistence k významným chorobám QK1910070 Klíma Miroslav, Ing., Ph.D. 2019 - 2023
Využití metody kryoprezervace pro zefektivnění šlechtitelského procesu hospodářsky významných zemědělských plodin a uchování lesních dřevin QK1910277 Faltus Miloš, Ing., Ph.D. 2019 - 2023
Využití nových ovocných druhů pro dlouhodobé udržení produkčního potenciálu ovocných výsadeb v podmínkách měnícího se klimatu QK1910137 Salava Jaroslav, Doc. Dr. Ing. 2019 - 2023
Využití různých druhů opylovatelů v semenářství vybraných plodin TJ02000287 Kaffková Katarína, Ing. 2019 - 2021
Využití zobrazovacích metod pro automatické fenotypování ve šlechtění na rezistenci k biotickým a abiotickým stresům u pšenic QK1910041 Chrpová Jana, Ing., CSc. 2019 - 2023
Vývoj dávkovacího ústrojí pro precizní aplikaci melioračních hmot -nástroj k rekultivaci a revitalizaci půd TH04030249 Svoboda Pavel, Ing. 2019 - 2022
Vývoj MULTIOMICS analýzy rizik pesticidů na včely s ohledem na reálné znečištění , koktejlový efekt a další stresory QK1910018 Erban Tomáš, RNDr., Ph.D. 2019 - 2023
Vývoj nových prvků kapkové závlahy při pěstování brambor včetně fertigace a aplikace přípravků na ochranu rostlin TH04030159 Zámečník Jiří, Ing., CSc. 2019 - 2022
Zavedení a využití komplexních biotechnologických postupů k charakterizaci a tvorbě genových zdrojů a dalších výchozích materiálů hořčic pro potravinářské a pícní účely. QK1910225 Klíma Miroslav, Ing., Ph.D. 2019 - 2023

předchozí
zobrazované záznamy: 1 - 30 z celkového poctu: 623

Message
zavřít