Fulltext Klíčová slova:
Rok od: Rok do:
řešitel:
Poskytovatel:

Název projektuKoordinátor za VÚRVDoba řešení
Biomasa travních porostů jako obnovitelný zdroj energie - 0001092 Pavlů Vilém, prof.Dr.Ing. 2018 - 2021
Breeding for Resilient, Efficient and Sustainable Organic Vegetable production (BRESOV) - 774224 Ovesná Jaroslava, doc. RNDr., CSc. 2018 - 2022
European early-warning system for wheat rust diseases (RUSTWATCH) - 773311 Hanzalová Alena, Mgr., Ph.D. 2018 - 2022
Hydrotermochemická úprava bioodpadů na biouhel kombinovaná s odstraněním organických škodlivin a rizikových prvků TH03030452 Usťak Sergej, Ing., CSc. 2018 - 2021
Increasing the efficiency and competitiveness of organic crop breeding (ECOBREED) - 771367 Janovská Dagmar, Ing., Ph.D. 2018 - 2022
Med a průkaz jeho autenticity detekcí cizí alfa-amylázy: Cílená proteomická analýza medu pro exaktní prokázání jeho autenticity QK1820088 Erban Tomáš, RNDr., Ph.D. 2018 - 2020
Metody dekontaminace a detekce perzistentních chloracetanilidových pesticidů a jejich metabolitů, které jsou legislativně sledované TH03030118 Erban Tomáš, RNDr., Ph.D. 2018 - 2021
Metody monitorování rezistence hospodářsky významných škůdců a plevelů k přípravkům na ochranu rostlin a antirezistentní strategie QK1820081 Kocourek František, prof. RNDr. Ing., CSc. 2018 - 2020
Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiverzity - 51834/2017 2018 - 2022
Nové metody hodnocení rizik přípravků na ochranu rostlin vůči necílovým půdním organismům: Hodnocení rizik zatížení půdního prostředí xenobiotiky na diverzitu TH03030178 Erban Tomáš, RNDr., Ph.D. 2018 - 2021
Nové, bezpečné přípravky zlepšující půdní vlastnosti a zdraví pěstovaných rostlin TH03030009 Pavela Roman, Ing., Ph.D. 2018 - 2021
NP.6.2.12. Réva vinná - 480/2018-17230Za Matějová Eva, RNDr. 2018 - 2018
NP.6.2.13.Zeleniny, kořeninové, aromatické a léčivé rostliny - 481/2018-17230Za Hýbl Miroslav, Ing., Ph.D. 2018 - 2018
NP.6.2.14 Vybrané obilniny, slunečnice, řepa, alternativní a maloobjemové plodiny. - 482/2018-17230Za Hermuth Jiři, Ing. 2018 - 2018
NP.6.2.16 Kryokonzervace genofondů vegetativně množených rostlin - 484/2018-17230Za Zámečník Jiří, Ing., CSc. 2018 - 2018
Odpověď herbivora a rostliny na stres suchem -kombinace analýzy proteomu pšenice a demografie mšic 18-13174J Saska Pavel, doc. RNDr., Ph.D. 2018 - 2020
Podpora přirozené opylovací kapacity zemědělských ekosystémů a hodnocení rizik subletálních dávek pesticidů na samotářské včely TH03030134 2018 - 2021
Postupy zajišťující rovnováhu živin v půdě pro ochranu brambor před chorobami a vlivem klimatických změn QK1810370 Marečková Markéta, RNDr., Ph.D. 2018 - 2022
SMARTFIELD - Automatický systém sběru a zpracování teplotních a vlhkostních paramtrů mikroklimatu a půdy pro podmínky precizního zemědělství v ČR na principu Internetu věcí (IoT) QK1810010 Menšík Ladislav, Ing., Ph.D. 2018 - 2022
Udržitelné systémy a technologie pěstování zemědělských plodin pro zlepšení a zkvalitnění produkce potravin, krmiv a surovin v podmínkách měnícího se klimatu - RO0418 Kumar Jiban, Ing., Ph.D. 2018 - 2018
Vývoj perspektivních genotypů ovsa s nízkou celiakální reaktivitou a vysokou nutriční kvalitou QK1810102 Dvořáček Václav, Ing., Ph.D. 2018 - 2022
Zlepšení stability půdní struktury a zvýšení infiltrace pomocí agrotechnických postupů QK1810186 Madaras Mikuláš, RNDr., Ph.D. 2018 - 2022
Could Biodiversity Assure Weed regulAtion for Resilient Ecosystem service provision? - BioAWARE Saska Pavel, doc. RNDr., Ph.D. 2017 - 2019
Diagnostické metody pro laboratorní kontrolu pravosti máku setého QK1720263 2017 - 2019
Ekologizace systémů ochrany ovoce proti škodlivým organismům se zvláštním zřetelem na invazní druhy QK1710200 2017 - 2021
ENZEDRA Bílá místa rolnické historie: Místní užitkové a okrasné rostliny jako cesty ke zvyšování druhové rozmanitosti regionu - 100328840 Honzík Roman, Ing. 2017 - 2020
Faktory limitující geografické rozšíření domácích a invazních druhů u slunéčkovitých 17-06763S 2017 - 2019
Mají neonikotinoidy subletální efekty na pavouky, snižující jejich schopnost regulovat zemědělské škůdce? 17-10976S Řezáč Milan, RNDr., Ph.D. 2017 - 2019
Metody korekce vláhových potřeb plodin zohledňující scénáře změn klimatu území ČR pro optimalizaci managementu závlah QK1720285 2017 - 2019
Nová fumigační technologie k eradikaci invazivních a karanténních druhů škůdců šířených v surovinách v ČR a EU TH02030329 Stejskal Václav, Ing., Ph.D. 2017 - 2020

předchozí
zobrazované záznamy: 1 - 30 z celkového poctu: 594

Message
zavřít