Fulltext Klíčová slova:
Rok od: Rok do:
řešitel:
Poskytovatel:

Název projektuKoordinátor za VÚRVDoba řešení
Hydrotermochemická úprava bioodpadů na biouhel kombinovaná s odstraněním organických škodlivin a rizikových prvků TH03030452 Usťak Sergej, Ing., CSc. 2018 - 2021
Med a průkaz jeho autenticity detekcí cizí alfa-amylázy: Cílená proteomická analýza medu pro exaktní prokázání jeho autenticity QK1820088 Erban Tomáš, RNDr., Ph.D. 2018 - 2020
Metody dekontaminace a detekce perzistentních chloracetanilidových pesticidů a jejich metabolitů, které jsou legislativně sledované TH03030118 Erban Tomáš, RNDr., Ph.D. 2018 - 2021
Metody monitorování rezistence hospodářsky významných škůdců a plevelů k přípravkům na ochranu rostlin a antirezistentní strategie QK1820081 Kocourek František, prof. RNDr. Ing., CSc. 2018 - 2020
Nové metody hodnocení rizik přípravků na ochranu rostlin vůči necílovým půdním organismům: Hodnocení rizik zatížení půdního prostředí xenobiotiky na diverzitu TH03030178 Erban Tomáš, RNDr., Ph.D. 2018 - 2021
Nové, bezpečné přípravky zlepšující půdní vlastnosti a zdraví pěstovaných rostlin TH03030009 Pavela Roman, Ing., Ph.D. 2018 - 2021
Odpověď herbivora a rostliny na stres suchem -kombinace analýzy proteomu pšenice a demografie mšic 18-13174J 2018 - 2020
Podpora přirozené opylovací kapacity zemědělských ekosystémů a hodnocení rizik subletálních dávek pesticidů na samotářské včely TH03030134 2018 - 2021
Postupy zajišťující rovnováhu živin v půdě pro ochranu brambor před chorobami a vlivem klimatických změn QK1810370 Marečková Markéta, RNDr., Ph.D. 2018 - 2022
SMARTFIELD - Automatický systém sběru a zpracování teplotních a vlhkostních paramtrů mikroklimatu a půdy pro podmínky precizního zemědělství v ČR na principu Internetu věcí (IoT) QK1810010 Menšík Ladislav, Ing., Ph.D. 2018 - 2022
Udržitelné systémy a technologie pěstování zemědělských plodin pro zlepšení a zkvalitnění produkce potravin, krmiv a surovin v podmínkách měnícího se klimatu - RO0418 Kumar Jiban, Ing., Ph.D. 2018 - 2018
Vývoj perspektivních genotypů ovsa s nízkou celiakální reaktivitou a vysokou nutriční kvalitou QK1810102 Dvořáček Václav, Ing., Ph.D. 2018 - 2022
Zlepšení stability půdní struktury a zvýšení infiltrace pomocí agrotechnických postupů QK1810186 Madaras Mikuláš, RNDr., Ph.D. 2018 - 2022
Could Biodiversity Assure Weed regulAtion for Resilient Ecosystem service provision? - BioAWARE 2017 - 2019
Diagnostické metody pro laboratorní kontrolu pravosti máku setého QK1720263 2017 - 2019
Ekologizace systémů ochrany ovoce proti škodlivým organismům se zvláštním zřetelem na invazní druhy QK1710200 2017 - 2021
ENZEDRA Bílá místa rolnické historie: Místní užitkové a okrasné rostliny jako cesty ke zvyšování druhové rozmanitosti regionu - 100328840 Honzík Roman, Ing. 2017 - 2020
Faktory limitující geografické rozšíření domácích a invazních druhů u slunéčkovitých 17-06763S 2017 - 2019
Mají neonikotinoidy subletální efekty na pavouky, snižující jejich schopnost regulovat zemědělské škůdce? 17-10976S Řezáč Milan, RNDr., Ph.D. 2017 - 2019
Metody korekce vláhových potřeb plodin zohledňující scénáře změn klimatu území ČR pro optimalizaci managementu závlah QK1720285 2017 - 2019
Nová fumigační technologie k eradikaci invazivních a karanténních druhů škůdců šířených v surovinách v ČR a EU TH02030329 Stejskal Václav, Ing., Ph.D. 2017 - 2020
Nové spolehlivé metody pro rutinní rozlišení kmenů a predikci rizik vzniku a šíření nákazy původce moru včelího plodu (Paenibacillus larvae) QK1710228 Erban Tomáš, RNDr., Ph.D. 2017 - 2021
Nové strategie integrované ochrany obilnin vůči virovým chorobám v České republice a Číně LTACH17010 Kumar Jiban, Ing., Ph.D. 2017 - 2019
NP 6.12.13. Zeleniny, kořeninové aromatické a léčivé rostliny - 39/2017-17250Za 2017 - 2017
NP 6.2.12. Réva vinná - 38/2017-17250Za 2017 - 2017
NP 6.2.14. Vybrané obilniny, slunečnice, řepa, alternativní a maloobjemové plodiny - 40/2017-17250Za 2017 - 2017
NP 6.2.16 Kryokonzervace genofondů vegetativně množených rostlin - 42/2017-17250Za 2017 - 2017
NP 6.4.2. Služby, koordinace a realizace Národního programu rostlin - 56/2017-17250Za Holubec Vojtěch, Ing., CSc. 2017 - 2017
NP 6.4.3. Služby, koordinace a realizace Národního programu mikroorganismů - 57/2017-17250Za Komínek Petr, Ing., Ph.D. 2017 - 2017
Ochrana jahodníku před rostlinnými patogeny rodu Phytophthora QK1710377 Pánek Matěj, Ing., Ph.D. 2017 - 2021

předchozí
zobrazované záznamy: 1 - 30 z celkového poctu: 585

Message
zavřít