Odkazy

 • Již druhým rokem je realizován Česko Saský projekt ENZEDRA Bílá místa rolnické historie: Původní užitkové rostliny jako cesta ke zvyšování druhové pestrosti regionu, který si klade za cíl sumarizovat informace o původních, v minulosti v pohraničí pěstovaných užitkových a okrasných rostlinách: vice zde
   
 • Od roku 2015 funguje nový informační a dokumentační systém genetických zdrojů rostlin GRIN Czech, který nahradil původní systém EVIGEZ. 
   
 • Plevele odolné proti herbicidům, invazní a expanzivní plevele: odkaz
   
 • Obrazový atlas plevelů
   
 • Ochrana vod v zemědělství: nitrátová směrnice

 • Agrometeorologická stanice v Praze - Ruzyni: vyhledávací databáze, aktuální graf 
   
 • Sbírky a kolekce VÚRV, v.v.i.

 

Message
zavřít