domů    
kontakty    
meteo    
DMS    

Odbor pokusných stanic

Vedoucí odboru: Ing. Václav Merunka

Pracovníci administrativní a metodické podpory: Ing. Jiří Dvořáček, Lucie Vykoukalová

Zaměření a popis činností odboru:
Odbor pokusných stanic zabezpečuje provádění polních pokusů na 7 pokusných stanicích VÚRV, v.v.i. Spolupracuje s pracovníky jiných odborů při provádění pokusů, které jsou součástí řešení institucionálního projektu a dalších výzkumných projektů. V součinnosti s pracovníky dalších odborů zabezpečuje chod dlouhodobých pokusů (další činnost) a pokusy na zakázku pro firmy (jiná činnost – registrační pokusy, odrůdové pokusy). Na stanicích běží 10 dlouhodobých pokusů, které řeší různorodou problematiku (výživářské pokusy, agrotechnické, s osevními postupy). Zabývá se zakládáním a vyhodnocováním polních pokusů, zpracováním metodik probíhajících pokusů (studie) a zpracováním zpráv z polních pokusů. Data získaná z pokusů ukládá do databázového systému. Na základě získaných zkušenosti zdokonaluje metody polního pokusnictví. 

Rozmístění polních pokusných stanic VÚRV, v.v.i.:
Praha – Ruzyně
Čáslav
Hněvčeves
Humpolec
Ivanovice na Hané
Pernolec

Všechny pokusné stanice Odboru pokusných stanic jsou nositeli GEP certifikátu (Good Experimental Practice) na základě ISO 9000 (Quality Management) a ISO 14000 (Environmental Management).

Součástí odboru je též Výzkumná stanice vinařská Karlštejn.
Výzkumná stanice vinařská (VSV) v Karlštejně byla založena v r. 1919. Od svého založení byl posláním stanice výzkum, udržování genofondu, zkoušení odrůdstování a jiná výzkumně-pěstitelská činnost.
Výzkumná stanice obhospodařuje vinice v obtížném terénu na terasách, celková rozloha produkčních vinic je 7,99 ha. Sklepní hospodářství vyrábí víno z vlastní produkce jako vedlejší produkt výzkumné a šlechtitelské činnosti.
 
Podrobné informace o jednotlivých stanicích najdete pod odkazy vlevo.

Kontakty naleznete zde.

Message
zavřít