domů    
kontakty    
databáze    
meteostanice    
DMS    

Monitoring škůdců polní zeleniny

V roce 2018 prováděli pracovníci výzkumného týmu Integrovaná ochrana zemědělských plodin proti škůdcům, z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. v Praze – Ruzyni týdenní monitoring škůdců polní zeleniny (od 1. dubna do 31. října) pro potřeby členů Zelinářské unie Čech a Moravy i dalších pěstitelů zeleniny.
Garanti: dr. K. Holý a Ing. K. Kovaříková
   
 

Výskyt a rychlost degradace reziduí pesticidů v zelenině

Rychlost degradace vybraných pesticidů v některých zeleninách byl zpracován ve 2 metodikách, které je možné zdarma stáhnout na stránkách VÚRV. Testované úč. látky nemusí odpovídat současným registrovaným úč. látkám do jednotlivých plodin – před použitím nutno ověřit dle registru! Též hodnoty MRL odpovídají době vydání metodik – mohou se lišit! Platné hodnoty MRL lze najít na:
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=pesticide.residue.selection&language=CS
Odhad doby degradace od postřiku do sklizně lze odečíst z jednotlivých grafů, údaje je možné porovnat s výsledky vašich vlastních rozborů nebo si na základě rozborů vytvořit grafy vlastní. Extrémní počasí může rychlost degradace ovlivnit jak negativně, tak pozitivně – v závislosti na množství srážek, rychlosti růstu (velikost rostlin), metabolismu…
Více zde.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cibuloviny, salát, kořenová zelenina
https://www.vurv.cz/sites/File/Publications/ISBN978-80-7427-161-8.pdf

Brukvovitá zelenina
https://www.vurv.cz/sites/File/Publications/ISBN978-80-7427-139-7.pdf


Zprávy za předchozí týdny naleznete v archivu.

 

Message
zavřít