Poradenství 

Centrální e-mailová adresa: poradenstvi(a)vurv.cz

Poradci sítě MZe ve VÚRV, v.v.i.:

Ing. Lada Kozlovská
akreditovaný zemědělský poradce (dotace, LPIS, nitrátová směrnice, ochrana půdy proti erozi)
kozlovska(a)vurv.cz, tel. 733 375 632 

Ing. Jan Klír, CSc.
akreditovaný zemědělský poradce (dotace, nitrátová směrnice, výživa rostlin a hnojení)
klir(a)vurv.cz, tel. 603 520 684

Ing. Martin Káš, Ph.D.
akreditovaný zemědělský poradce (pěstování rostlin, ekologické zemědělství)
kas(a)vurv.cz, tel. 702 087 685

Hana Šperlingová 
odborný pracovník poradenství
sperlingova(a)vurv.cz, tel. 233 022 300


Public relation:
 
         
           doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.
propagace ústavu ("public relation manager"), tiskový mluvčí VÚRV, v.v.i.
odborník na problematiku plevelů
mikulka(a)vurv.cz, tel. 702 087 689

  
Přímé kontakty na specialisty:
 
Ing. Pavel Růžek, CSc.
odborník na výživu rostlin a hnojení
ruzek(a)vurv.cz, tel. 605 233 484
    
Ing. Jana Chrpová, CSc.
rezistence pšenice a ječmene  k fuzarióze klasu a ke žluté zakrslosti ječmene
chrpova(a)vurv.cz, tel. 733 536 305
 
Mgr. Alena Hanzalová, Ph.D.
rezistence obilovin k listovým chorobám
hanzalova(a)vurv.cz, tel. 601 322 410
 
Mgr. Jana Palicová, Ph.D.
určení původců houbových chorob obilovin
hanzalova(a)vurv.cz, tel. 702 087 644
 
RNDr. Veronika Dumalasová, Ph.D.
odolnost pšenice ke snětem, výskyt snětí
dumalasova(a)vurv.cz, tel. 601 322 445
 
Mgr. Taťána Sumíková, Ph.D.
detekce patogenů z rodu Fusarium na molekulární úrovni
sumikova(a)vurv.cz, tel. 601 322 276
 
Mgr. Kateřina Pánková
detekce ranosti na molekulární úrovni: genová exprese a přímé markery DNA pro  alely genů ranosti a růstového typu
k.pankova(a)vurv.cz, tel. 233 022 331
 
Ing. Martina Trávníčková
detekce ranosti na molekulární úrovni: genová exprese a přímé markery DNA pro alely genů ranosti a růstového typu
travnickova(a)vurv.cz, tel. 233 022 401
 

Poradenství v oblasti integrované a biologické ochrany polních plodin, ovoce, zeleniny a chmele proti škůdcům; diagnostika vybraných organismů (hmyz, háďátka) a poškození škůdci: 

- polní plodiny
prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc. 
Ing. Kamil Holý, Ph.D.   

- ovoce
prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.
Ing. Jitka Stará, Ph.D.

- zelenina
Ing. Kateřina Kovaříková
Ing. Kamil Holý, Ph.D.
prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.

- chmel
Ing. Kamil Holý, Ph.D. 

- háďátka
Ing. Ondřej Douda, Ph.D.

- predátoři a parazitoidi
Ing. Kamil Holý, Ph.D.
prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.

Pro diagnostiku je nutné zaslat e-mailem fotografii/e jedince v dostatečné kvalitě; příznaky poškození bez škůdce je možné určit pouze u omezeného množství druhů; určení do druhu (rodu) je často možné pouze po zaslání jedince do VÚRV (nutné použít stereo/mikroskop). 


Vyhledávání dalších odborníků:

Poradenství v oblasti rostlinolékařství - kontakty naleznete zde 
 
Poradenství v oblasti výživy rostlin a agroekologie - kontakty naleznete zde
 
Služby v oblasti genetiky a šlechtění rostlin - kontakty naleznete zde
 
Poradenství v oblasti pěstování révy vinné a používání biologicky aktivních látek - kontakty naleznete zde
 
Praktické poradenství pro pěstování polních plodin (výběr odrůd, hnojení, diagnostika chorob a škůdců, vhodné postřiky, ...) provádějí ve svém okolí i pracovníci pokusných stanic VÚRV, v.v.i. 

 

Message
zavřít