domů    
kontakty    
databáze    
meteostanice    
DMS    

 Kalendář akcí 

 
říjen 2018 – březen 2019
Semináře
"Nakládání s hnojivy a jinými závadnými látkami z hlediska ochrany vody a půdy"
Součástí semináře je i přednáška k aktuálním podmínkám pro dotace v roce 2019 (např. změny v pravidlech "greeningu" pro přímé platby, nový DZES 5 a k tomu schválené půdoochranné technologie). Program a pozvánky najdete zde. 
 
11.-12.12.2018
"Dlouhodobé polní pokusy a jejich přínos k výzkumu půdní kvality", Praha-Ruzyně
Dovolujeme si Vás pozvat na seminář, který se bude konat ve VÚRV, v.v.i. v Praze-Ruzyni. 
Aktualizovanou pozvánku a program naleznete zde
V současnosti je již možná účast na semináři pouze bez aktivní prezentace.
V případě zájmu kontaktujte Ing. Michaelu Friedlovou. 
 
12.12.2018
Workshop „Eroze 2019, využití družic a dronů v zemědělství, používání hnojiv
a přípravků na ochranu rostlin“, Červený Újezd
Workshop pořádají VÚRV, v.v.i., ÚKZÚZ, ve spolupráci s Ing. Jiřím Kumštou a Jiřím Kumštou, DiS.
(akreditovaní poradci sítě MZe). Pozvánka zde.
 
18.12.2018
Workshop „Testování půd – podklad pro sledování vývoje půdních parametrů
“, Praha-Ruzyně
Workshop pořádá VÚRV, v.v.i. Podrobnosti a program workshopu naleznete zde, přihlášku k vyplnění si můžete stáhnout zde.

 

Archiv akcí za 2. pololetí 2018

 
07.12.2018
Workshop "Extruze obilovin pro krmné účely", Praha-Ruzyně
Akci uspořádal Farmet a.s. ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou a Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i. Pozvánku naleznete zde.
 
06.-07.12.2018
Konference "PŠENICE 2018", Praha-Ruzyně
Akci uspořádal VÚRV, v.v.i., ČMŠSA, ČAZV a SELTON. Pozvánku naleznete zde.
 
06.12.2018
Seminář „Sucho 2018 a inovace pěstitelských postupů při předpokládaných změnách klimatu“, Lukavec
Odborný seminář byl zaměřen na zhodnocení sucha v roce 2018 a jeho vlivu na účinnost jednotlivých agrotechnických opatření. Na semináři byly prezentovány nové postupy v pěstebních technologiích zlepšující kvalitu půdy, omezující erozi, znečišťování vod a stabilizují výnosy a kvalitu produkce. Byla diskutována udržitelnost současných systémů hospodaření na půdě v příštích letech, při předpokládaných změnách klimatu. Pozvánka a přihláška zde.
 
05.12.2018
Workshop „Eroze 2019, využití družic a dronů v zemědělství, používání hnojiv
a přípravků na ochranu rostlin“, Kondrac
Workshop pořádal VÚRV, v.v.i., ÚKZÚZ, ve spolupráci s Ing. Jiřím Kumštou a Jiřím Kumštou, DiS.
(akreditovaní poradci sítě MZe). Pozvánka zde.
 
05.12.2018
Seminář „Škůdci zemědělských a potravinářských provozů: nová legislativa a nové poznatky v metodách ochrany“, Praha-Ruzyně
Seminář pořádal DDD servis s.r.o. a Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Pozvánka zde.
 
29.11.2018
Seminář „Sucho 2018 a udržitelnost systémů hospodaření na půdě při změně klimatu“, Praha-Ruzyně
Odborný seminář byl zaměřen na zhodnocení sucha v roce 2018 a jeho vlivu na účinnost jednotlivých agrotechnických opatření. Na semináři byla diskutována udržitelnost současných systémů hospodaření na půdě v příštích letech a inovace v pěstebních technologiích při předpokládaných změnách klimatu. Byly prezentovány agrotechnické postupy šetrné k životnímu prostředí a zlepšující hospodaření s vodou, uhlíkem a živinami v půdě. Pozvánka a přihláška zde.
 
08., 15., 22., 29.11.2018
"Pěstujme a jezme zdravě", NZM Praha
Národní zemědělské muzeum v Praze na Letné pořádalo čtyři přednáškové večery, na kterých se posluchači dozvěděl, jak si doma připravit repelent z bylinek, jak se vyznat v pesticidech, kdo je na zahradě škůdce a kdo užitečný, o významu bylin v našem jídelníčku, botanických pesticidech i moderních přístupech v ochraně rostlin. Vědci z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. také objasnili, proč je důležité uchovávat původní a krajové odrůdy či představí stále častější cizokrajné návštěvníky našich zahrad. Nahlédli do problematiky mykotoxinů, vysvětlili, proč je důležité udržovat rozmanitost, čím se liší biologická ochrana od chemické nebo jak si doma vyrobit botanické přípravky. Leták ke stažení je zde, bližší na stránkách NZM Praha.
 
27.11.2018
Seminář „Problematika českého česneku: praxe a výzkum“, Praha-Ruzyně
Tradiční setkání šlechtitelů a pěstitelů česneku, jehož cílem je prezentace nejnovějších výsledků aplikovaného výzkumu v oblasti pěstování, šlechtění, ochrany rostlin s ohledem na současné agroenvironmentální podmínky a požadavky trhu. Seminář je určen pěstitelům, šlechtitelům, zemědělským poradcům, vědeckým a odborným pracovníkům, pracovníkům státní správy i široké zemědělské veřejnosti. Pozvánka a přihláška zde.
 
27.11.2018
Konference „Multispectra 2018", ČZU Praha-Suchdol
Konference spolupořádaná pracovníky VÚRV, v.v.i. se konala v areálu České zemědělské univerzity. Pozvánka zde.
 
19.11.2018
Seminář „Aktuální problémy bezpečnosti a kvality potravin a zemědělských produktů: kontaminanty v potravinách a pitné vodě“, MZe Praha
Seminář, převážně zaměřený na kontaminanty v pitné vodě, zejména rezidua pesticidů, pořádal VĚDECKÝ VÝBOR FYTOSANITÁRNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ve spolupráci s Odborem bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství ČR. Pozvánka zde
 
15.11.2018
Workshop „Poznatky a výsledky získané při řešení projektu“, Praha
Workshop k výsledkům projektu QJ1530373: INTEGROVANÁ OCHRANA OBILNIN PROTI PATOGENŮM, PLEVELŮM A ŠKŮDCŮM PRO UDRŽITELNÉ PRODUKCE POTRAVIN, KRMIV A SUROVIN" se konal ve VÚRV, v.v.i., v zasedací místnosti genobanky. Pozvánka zde
 
12.11.2018
Seminář "Praktické otázky sbírek kultur mikroorganizmů", Praha
Seminář se konal v aule VÚRV, v.v.i. v Praze - Ruzyni. Pozvánku a přihlášku naleznete zde
 
08.11.2018
Workshop "Nové metody a účinnost prevence škod působených zvěří a na zvěři při zemědělském hospodaření", Praha
Workshop v aule VÚRV, v.v.i. v Praze - Ruzyni pořádal řešitelský tým projektu QJ1530348 „Prevence a snižování škod působených zvěří a na zvěři při zemědělském hospodaření pomocí legislativních opatření a nových technických řešení“. Pozvánka zde.
 
06.-11.11.2018
"Týden vědy a techniky v Národním zemědělském muzeu", Praha
Interaktivní prezentace a přednášky na akci připravili i pracovníci VÚRV, v.v.i. Informace zde.
 
06.11.2018
"Vliv klimatických změn na druhové spektrum škodlivých organizmů", Praha
Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i. a Českou zemědělskou univerzitou v Praze uspořádala seminář, který se konal v úterý 6. listopadu 2018 v aule VÚRV, v.v.i. v Praze 6 – Ruzyni. Pozvánka zde.

31.10.2018 
Přednáška "Zdraví a vitalita včelstev, jako hot topic v praxi i vědě", Olomouc
Pracovníci VÚRV, v.v.i., Oddělení genetických zdrojů zelenin, léčivých rostlin a speciálních plodin CR Haná („genobanka“) pořádali další díl cyklu krátkých přednášek z oblasti biologických věd. Přednášku přednesl Mgr. Jiří Danihlík, Ph.D. (Katedra biochemie PřF UP). Pozvánka zde.
 
26.10.2018
Konference "Rezistence škodlivých organizmů proti přípravkům na ochranu rostlin"
Konferenci s mezinárodní účastí pořádala Česká technologická platforma pro zemědělství, ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze, Výzkumným ústavem rostlinné výroby a Výzkumným ústavem pícninářským v areálu ČZU v Praze - Suchdole. Pozvánka zde.
 
13.09.2018
"Den otevřených dveří" ve VÚRV, v.v.i., Praha  
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. uspořádal „Den otevřených dveří“, který se konal ve čtvrtek 13. září 2018 v areálu v Praze 6 – Ruzyni, Drnovská 507. Více zde.
 
12.09.2018
Seminář „Rozvoj zemědělského výzkumu od roku 1918 do současnosti“, Praha
Message
zavřít