domů    
kontakty    
databáze    
meteostanice    
DMS    

 Kalendář akcí 

 
12.09.2018
"Kulatý stůl k novým technikám ve šlechtění rostlin", Praha
Kulatý stůl se koná v areálu ústavu v Praze  - Ruzyni, ve spolupráci VÚRV, v.v.i., VŠCHT Praha a velvyslanectví USA. Akce zaměřené na nové techniky editace genomu a zlepšování vlastností rostlin se zúčastní zástupci MZe, MŽP, velvyslanectví USA v ČR, zástupci vědeckého výboru GMO a další přizvaní odborníci. Jako expert se akce zúčastní dr. Shaun Curtin (Calyxt), přední odborník v problematice.
 
12.09.2018
Seminář „Rozvoj zemědělského výzkumu od roku 1918 do současnosti“, Praha
Ředitel VÚRV, v.v.i. si Vás dovoluje pozvat na seminář, který se koná dne 12. září 2018 od 9:00 hod v aule VÚRV, v.v.i., v areálu ústavu v Praze – Ruzyni. Program a pozvánku najdete zde. Z důvodu omezené kapacity sálu prosíme účastníky, aby se přihlašovali e-mailem na adresu: cropscience@vurv.cz
 
13.09.2018
"Den otevřených dveří" ve VÚRV, v.v.i., Praha  
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. si Vás dovoluje pozvat na „Den otevřených dveří“, který se koná ve čtvrtek 13. září 2018 v areálu v Praze 6 – Ruzyni, Drnovská 507. Více zde.
 
13.09.2018
"Vlastní sklizeň a vyhodnocení pokusu"
Poslední letošní akce na demonstrační farmě VESA Česká Bělá, a.s.  
 
06.10.2018
"Den otevřených dveří", Brniště
Poslední letošní akce na demonstrační farmě ZOD Brniště a.s.
 
12.11.2018
"Praktické otázky sbírek kultur mikroorganismů", Praha

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář, který se bude konat 12. listopadu 2018 ve VÚRV, v.v.i. v Praze - Ruzyni. Pozvánku a přihlášku naleznete zde
 
11.-12.12.2018
"Dlouhodobé polní pokusy a jejich přínos k výzkumu půdní kvality", Praha
Dovolujeme si Vás pozvat na seminář, který se bude konat ve VÚRV, v.v.i. v Praze - Ruzyni. Zde naleznete leták, první cirkulář a přihlášku.

 

Archiv akcí za 2. pol. 2018

31.08.2018
Odborný seminář Genové banky VÚRV, v.v.i., Praha
Přednáška: Dr. Abdullah Jaradat (Research Agronomist, ARS-USDA) "Comparative assessment of einkorn and emmer wheats: Kernels to loaves!". Pozvánka zde

28.-30.08.2018
Expertní konzultace FAO ke GMO, Praha 
Ve dnech 28. - 30. srpna 2018 pořádal VÚRV, v.v.i. ve spolupráci s Organizací pro zemědělství a potraviny (FAO) při OSN a pod záštitou MZe ČR expertní konzultace FAO "Přezkoumání a posouzení regulačních systémů biologické bezpečnosti: zaměření na úpravu genomu a kompatibilitu s příslušnými mezinárodními dohodami". Účastnili se experti FAO, WTO, ekologických organizací, Aarhuské konvence, EuropaBio, experti ČR a zemí východní Evropy i střední Asie. Jednání bylo zaměřeno na nové techniky ve šlechtění rostlin, které Evropský soudní dvůr označil jako techniky vedoucí ke genetické modifikaci. Závěry byly zveřejněny formou memoranda. Tiskovou zprávu naleznete zde.

Message
zavřít