Dotační programy

 

Aktuální informace pro rok 2017

V roce 2017 došlo k některým změnám v podmínkách pro dotace. Změny jsou popsány v naší prezentaci.  

 

Archiv

Informace vztahující se k roku 2016

V roce 2016 došlo k některým změnám v podmínkách pro dotace. Změny jsou uvedeny v nařízení vlády č. 61/2016 Sb. a popsány v naší prezentaci. Např. jako plochu využívanou v ekologickém zájmu (EFA) již nelze v roce 2016 využít "černý úhor". Tato plocha se tedy musí osít, letos ještě jakoukoliv plodinou, která nebude sklízena ani pasena. Ale v roce 2017 již jen plodinou ze seznamu. Podobně je tomu u souvratí. Pro umožnění širšího výběru meziplodin byl rozšířen jejich seznam o některé nové druhy. Rovněž byl rozšířen seznam plodin poutajících dusík.
 

Informace vztahující se k roku 2015

1. Registr půdy (LPIS), kontrola podmíněnosti (cross compliance), přímé platby

Prezentace VÚRV, v.v.i. ke stažení zde (verze z 31.03.2015)

Schválené předpisy, metodiky a příručky MZe:

- NV č. 307/2014 Sb. (LPIS)

- NV č. 309/2014 Sb. (cross compliance); praktický výklad naleznete v příručce MZe "Průvodce zemědělce kontrolou podmíněnosti 2015" 

- nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1307/2013 (přímé platby); důležitá jsou zde uvedená přímo platná základní pravidla pro "greening" (od článku 43, na str. 60)

- NV č. 50/2015 Sb. (přímé platby), které rovněž upravuje některá související nařízení vlády (např. NV č. 309/2014 Sb.); detailní popis požadavků pro přímé platby uvádí příručka MZe 
 

2. Evnironmentální opatření Programu rozvoje venkova

Schválené předpisy a metodiky MZe:

- NV č. 72/2015 Sb. (LFA) text+přílohy 2-4, příloha 1/1, příloha 1/2, příloha 1/3; metodika MZe

- NV č. 73/2015 Sb. (NATURA 2000); metodika MZe

- NV č. 74/2015 Sb. (welfare); metodika MZe

- NV č. 75/2015 Sb. (AEKO); metodika MZe

- NV č. 76/2015 Sb. (EZ); metodika MZe
 

3. Spotřeba hnojiv a bilance živin (2014), změny v nitrátové směrnici

Prezentace VÚRV, v.v.i. ke stažení zde (verze z 19.03.2015)


4. Změny v legislativě hnojiv

Prezentace VÚRV, v.v.i. ke stažení zde (verze z 09.02.2015)

Schválené předpisy:

- vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv a její novela z roku 2014 


5. Ochrana vod před závadnými látkami
(havarijní plán, provozní deník, zkoušky těsnosti, kontrolní systémy, ...)

Prezentace VÚRV, v.v.i. ke stažení zde (verze z 19.02.2015)


Samozřejmě se na nás můžete kdykoliv obrátit s dotazy - Poradenské centrum VÚRV, v.v.i.

 

Message
zavřít