Databáze ve VÚRV  

 
 Genetické zdroje rostlin
GRIN Czech - Evidence genetických zdrojů rostlin v ČR
    Pasportní a popisná data genetických zdrojů zemědělsky využívaných rostlin v českých kolekcích NOVÉ
     
EVIGEZ - Evidence genetických zdrojů rostlin v ČR
   

Pasportní a popisná data genetických zdrojů zemědělsky využívaných rostlin v českých kolekcích
již neudržovaná - poslední aktualizace 03.09.2014

     
Rodokmeny a  identifikované alely genů pšenice  (Wheat Pedigree and Identified Alleles of Genes On Line)
    Rodokmeny, geny a identifikované alely u 74 527 kultivarů a linií pšenice získané z 3 261 literárních zdrojů. 
Rodokmeny ječmene  (Barley Pedigree Catalogue)  
    Rodokmeny a pasportní data  u 6 443 kultivarů a linií ječmene získané z 99 literárních zdrojů. 
     
EWDB - Evropská databáze pšenice ECP/GR ( European Wheat Database)
    Centrální evropská databáze pšenice začleněná do Evropského kooperativního programu pro genetické zdroje rostlin (ECP/GR)
     
Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agro- biodiversity

Alternativní plodiny v České republice
  Obrazový katalog Čiroků - Sorghum bicolor (L.) Moench (pdf-37,5MB)
  Obrazový katalog Béru - Setaria italica (L.) Beauv. (pdf - 20,7MB)

Herbologie
Obrazový atlas plevelů

Genetické zdroje mikroorganismů
Národní program genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu (NPGZM)
Vstup do databaze

Agrometeorologická stanice
agrometeorologické údaje - graf agrometeorologické údaje - databáze

Message
zavřít