domů    
kontakty    
meteo    
DMS    

 Další zajímavé výsledky

Uplatnění výsledků výzkumu - cyklostezka Ždánicko
Jako příklad netradičního uplatnění výsledků výzkumu z oblasti herbologie uvádíme využití technologie proti prorůstání přesličky při výstavbě cyklostezky Ždánicko. 
O tom, jak se technologie navržená na základě poznatků doc. Ing. Jana Mikulky, CSc. osvědčila v praxi, se můžete přesvědčit při návštěvě a využití cyklostezky.

O geneticky modifikovaných organizmech
K problematice geneticky modifikovaných potravin vystoupila v ČT1 v pořadu "Sama doma" Doc. RNDr. Jaroslava Ovesná, CSc.

Evidence genetických zdrojů rostlin
Pracovníci ústavu vytvářejí a udržují různé databáze a prakticky využitelné informační systémy, např. systém GRIN Czech pro evidenci genetických zdrojů rostlin.  

Atlas plevelů
V názorném Obrazovém atlasu plevelů najdete základní informace o výskytu a škodlivosti různých druhů plevelů. Vše je doplněno fotografickou dokumentací.  

"Invaze rostlin"
Odpovědi na otázky kolem invaze rostlinných plevelů a vzhledu krajiny hledá dokument ČT 2 (Nový venkov), na jehož vytvoření se podílel doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. z VÚRV, v.v.i. Pořad lze shlédnout na internetu.

Roztoči v potravinách
Pracovníci Oddělení ochrany zásob a bezpečnosti potravin Odboru rostlinolékařství VÚRV, v.v.i. dosáhli významných vědeckých výsledků v oblasti výzkumu bezpečnosti potravin a zemědělských komodit. Výzkum přinesl přímé důkazy o přítomnosti kontaminantů vnášených škůdci do potravin. Výsledky práce byly zveřejněny v prestižních recenzovaných vědeckých časopisech a rovněž jako důležitá informace pro bezpečnost potravin v České republice na portálu Ministerstva zemědělství ČR. Našim vědcům se jako prvním podařilo popsat a kvantifikovat nová rizika (emerging risks) roztočů v potravinách, v tomto případě v importovaných sušených plodech. Tato práce je považována za tak významnou, že ji přijal a během tří měsíců publikoval prestižní časopis "Food Additives and Contaminants" (roč. 28, 2011, č. 9, s. 1129-1135). Je vhodné zdůraznit, že v historii tohoto časopisu je to první přijatá práce týkající se kontaminantů skladištních škůdců v potravinách. Jak při zvětšení vypadá povrch ovoce napadeného roztoči, můžete spatřit zde. Vědecký tým VÚRV, v.v.i., ve spolupráci s italskými kolegy, jako první kvantifikoval dvouletou dynamiku kontaminace mouky ve mlýnech fragmenty skladištních škůdců. Tato práce byla publikována v předním časopise zabývajícím se obecnou bezpečností potravin a zemědělských komodit "Food Control" (roč. 22, 2011, č. 7, s. 1021-1026).

 

Message
zavřít