Archiv akcí 2016

08.12.2016
Odborný seminář "Nové technologické postupy pro stabilní výnosy pěstovaných plodin a ochranu půdy, vody a ovzduší", Lukavec u Pacova 
Seminář byl zaměřen na zhodnocení ročníku 2015/2016 a jeho vlivu na účinnost jednotlivých agrotechnických opatření. Součástí semináře byla identifikace hlavních problémů u založených porostů ozimů (choroby a škůdci u řepky, kořenový systém řepky, pozdě seté porosty ozimé pšenice a další) a doporučení pro jejich eliminaci v jarním období. Na semináři byly prezentovány nové perspektivní technologické postupy při zakládání porostů a hnojení zemědělských plodin, které stabilizují výnosy a kvalitu produkce a jsou zaměřeny i na ochranu půdy, vody a ovzduší. Pozvánka zde.

06.12.2016 
07.12.2016 
Seminář "Aktuální informace k nitrátové směrnici a připravovaným změnám podmínek pro dotace", Kondrac a Žabovřesky
V rámci semináře bylo diskutováno a hodnoceno plnění nového akčního programu nitrátové směrnice, účinného od roku 2016. Pozvánka zde.

06.12.2016
Odborný seminář "Ochrana půdy před degradací - použití digestátů z BPS a jejich vliv na kvalitu půdy a výnosy plodin", Praha 
Odborný seminář byl zaměřen na problematiku hnojení digestáty z bioplynových stanic (BPS), případně produkty jejich separace (fugát, separát) v zemědělské praxi. Byla probírána a diskutována hnojivá účinnost digestátu i rizika jeho použití, zejména z hlediska ohrožení kvality půdy a možného vyplavení dusičnanů do podzemních vod. Účastníci byli seznámeni i s legislativními požadavky na skladování a používání tohoto organického hnojiva. Seminář se konal v aule Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. v Praze - Ruzyni, v úterý 6. prosince 2016. Pozvánka zde.

01.-02.12.2016
Konference "Pšenice 2016", Praha
Konference pořádaná VÚRV, v.v.i., společně s dalšími spolupořadateli (ČMŠSA, ČAZV, SELTON), se konala v aule Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. v Praze 6 - Ruzyni.
Pozvánka zde, přihláška zde

30.11.2016
Odborný seminář "Uplatnění nových poznatků v pěstebních technologiích", Praha
Seminář se konal v aule VÚRV, v.v.i. v Praze - Ruzyni. Akce byla zaměřena na zhodnocení ročníku 2015-16 a jeho vlivu na účinnost jednotlivých agrotechnických opatření. Na semináři byly prezentovány nové perspektivní postupy v pěstebních technologiích zlepšující kvalitu půdy, hospodaření s vodou v půdě a stabilizující výnosy a kvalitu produkce pěstovaných polních plodin. Součástí semináře byla identifikace hlavních problémů u založených porostů ozimů (škůdci na řepce, kořenový systém řepky, pozdě seté porosty ozimé pšenice a další) a doporučení pro jejich eliminaci v jarním období. Pozvánka zde.

29.11.2016
Odborný seminář "Problematika českého česneku: praxe a výzkum", Praha
Seminář se konal v aule Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. v Praze - Ruzyni. Pozvánku naleznete zde

14.11.2016
Workshop "Precizní zemědělství", Praha
Workshop pořádaný pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky se konal v aule Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. v Praze - Ruzyni. Workshop byl zaměřen na využití nových technologií a postupů v precizním zemědělství. Diskutovány byly možnosti využití bezpilotních prostředků, postupy pro sběr, zpracování a interpretaci dat ze senzorů i formy možné podpory MZe při zavádění těchto technologií v praxi. Pozvánku najdete zde, program workshopu zde.

IX.-X.2016
Semináře ke změnám v uplatnění nitrátové směrnice v ČR a k dotacím, 35 míst v ČR
Prezentaci k nitrátové směrnici pro lektory připravili a na některých seminářích problematiku nitrátové směrnice a dotací i přednášeli pracovníci VÚRV, v.v.i. (Ing. Klír, Ing. Kozlovská). Přehled seminářů naleznete zde.

13.10.2016
Seminář "Účinná kontrola skladištních škůdců", Praha
Seminář pořádaný ve spolupráci firmy DDD servis s.r.o. a VÚRV, v.v.i. se konal v aule VÚRV, v.v.i. Pozvánka zde, článek ze Zemědělce zde.

13.10.2016
Seminář "Od molekul po dálkový průzkum vegetace", Praha
Odbor genetiky a šlechtění rostlin VÚRV, v.v.i. pořádal 47. odborný seminář OGŠR, ve čtvrtek 13. října 2016, od 14. hod. v klubovně Genové banky VÚRV, v.v.i. Přednášel RNDr. Lukáš Fischer, Ph.D. (Katedra experimentální biologie rostlin, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy). Tento akademický seminář přinesl základní informace o výzkumu a výuce na Katedře experimentální biologie rostlin PřF UK a zevrubně představil jednotlivé týmy katedry, jejichž výzkum je zaměřen především na buněčnou biologii a biotechnologii rostlin, buněčnou morfogenezi, fyziologickou anatomii, vývojovou biologii a ekofyziologii rostlin. Pozvánka zde.

05.10.2016
Seminář "Programovatelné nukleázy pro přímou editaci genomu", Praha
Odbor genetiky a šlechtění rostlin VÚRV, v.v.i. uspořádal 46. odborný seminář, s tématem "Programovatelné nukleázy pro přímou editaci genomu". Přednášela Ing. Tereza Sovová, Ph.D. (VÚRV, v.v.i., výzkumný tým "Molekulární genetika"). Pozvánka zde.

23.09.2016 
Seminář "Jak kontrolovaně kultivovat rostliny a chovat hmyz", Praha
Odbor genetiky a šlechtění rostlin VÚRV, v.v.i. uspořádal 45. odborný seminář, dne 23. září v klubovně Genové banky. Přednášející: Dr. Carsten Richter (Conviron Germany GmbH, Berlin) a RNDr. Zuzana Benedikty, Ph.D. (PSI, Drásov). Pozvánku naleznete zde

06. a 14.09.2016
Polní den "Energetická kukuřice KWS 2016", Jevíčko a Lípa
Polní den KWS (spolupořádal VÚRV, v.v.i.) se konal v Jevíčku (6. září) a v Lípě (14. září). Pozvánku naleznete zde.  

07.09.2016
Seminář "Čím jsou mykoviry zajímavé?", Praha 
Odbor genetiky a šlechtění rostlin VÚRV, v.v.i. uspořádal 44. odborný seminář, dne 7. září v klubovně Genové banky. Přednášel prof. RNDr. Karel Petrzik, CSc. (Ústav molekulární biologie rostlin, Biologické centrum AV ČR, České Budějovice). Zaměření: současný pohled na výskyt, ekologii, vlastnosti a potenciál mykovirů pro ochranu rostlin. Pozvánka zde.

13.07.2016
"Včelí den", Olomouc
Včelí den se konal v porostech genetických zdrojů zelenin, aromatických, kořeninových a léčivých rostlin, na pracovišti Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. v Olomouci. Pozvánka zde. Zprávu o úspěšné akci a fotografie najdete zde.

01.07.2016
"Polní den", Pernolec
Polní den spolupořádali pracovníci VÚRV, v.v.i. na Pokusné stanici v Pernolci u Tachova. Pozvánka zde.

30.06.2016
"Polní den ACHP Vysočina", Humpolec
Polní den spolupořádali pracovníci VÚRV, v.v.i. na Pokusné stanici v Humpolci.

29.06.2016
"Polní den", Humpolec
Polní den spolupořádali pracovníci VÚRV, v.v.i. na Pokusné stanici v Humpolci. Pozvánka zde.

22.06.2016
"Den otevřených dveří VÚRV, v.v.i.", Praha
„Den otevřených dveří Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i.“ byl zaměřen na téma:
"Jak se pěstují zemědělské plodiny".
Pozvánku najdete zde.

22.06.2016
Odborný seminář "Minoritní obilniny", Praha 
První odborný seminář s názvem "Minoritní obilniny" byl pořádán v rámci řešení mezinárodního projektu HealthyMinorCereals (Zdravé minoritní obilniny). Seminář se konal v aule Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i., Praze - Ruzyni.
Pozvánku a program semináře naleznete v příloze. Seminář byl zaměřen na představení genetických zdrojů minoritních obilnin - žita, ovsa, pšenice špaldy, jednozrnky a dvouzrnky - a jejich planých příbuzných a na výskyt chorob u minoritních obilnin. Na závěr získali účastníci informace o nutriční hodnotě jednotlivých minoritních obilovin. To vše bylo doplněno ochutnávkou a krátkou přehlídkou našich polních pokusů.
Zprávu o konání semináře a fotografie najdete zde.

21.06.2016
Seminář "Máme na Zemi nedostatek vody?", Praha
Odbor genetiky a šlechtění rostlin VÚRV, v.v.i. pořádal 43. odborný seminář, v úterý 21. června 2016 od 14. hod. v klubovně Genové banky. Přednášel doc. RNDr. Zbyněk Hrkal, CSc., vedoucí oddělení ochrany podzemních vod VÚV TGM, v.v.i.
Netradiční „mýty bořící“, ale velmi zajímavá a inspirující přednáška, která – podobně jako kniha – shrnula zkušenosti z expertních cest o využívání vodních zdrojů v rozvojových zemích, představila jejich geo-politickou situaci a nabídla i řešení...
Pozvánka zde.

15.06.2016
"Polní kázání", Olomouc
"Polní kázání" v porostech genetických zdrojů zelenin, aromatických, kořeninových a léčivých rostlin, se konalo na pracovišti Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. v Olomouci.
Pozvánka zde, informace o proběhlé úspěšné akci zde.

09.-10.06.2016
Zemědělská výstava "Naše pole", Nabočany
Pracovníci VÚRV, v.v.i. se stejně jako vloni výstavy zúčastnili se svou expozicí, zaměřenou na praktické poradenství, přehlídku minoritních obilnin a ukázku rezistentních plevelů. Novinkou byla políčka s historickými odrůdami obilnin z genové banky. Informace o výstavě a fotografie naleznete zde.

07.06.2016
"Polní den - řepka ozimá", Lišany
Polní den, spolupořádaný VÚRV, v.v.i., byl zaměřen na pěstování řepky a pšenice.
Pozvánka zde.

02.06.2016
"Polní den", Praha - Ruzyně
Polní den byl zaměřen na aktuální situaci při pěstování zemědělských plodin v průběhu letošního jara (vyhodnocení vlivu sucha, včetně tolerance odrůd; virózy a další choroby rostlin; výživný stav rostlin apod.). Pozvánku naleznete zde. 

01.06.2016
"Polní den Caussade", Humpolec
Polní den zaměřený na pěstování řepky ozimé spolupořádala Pokusná stanice VÚRV, v.v.i. v Humpolci.

01.06.2016
Odborný seminář "Conservation of plant genetic resources in Finland", Praha
Odbor genetiky a šlechtění rostlin VÚRV, v.v.i. uspořádal 42. odborný seminář, ve středu 1. června 2016 od 13:30 v klubovně Genové banky VÚRV, v.v.i. Přednášející: Saija Rantala (Natural Resources Institute Finland, Luke). Pozvánka zde.

09.-11.05.2016
XII. konference DDD 2016 "Přívorovy dny", Poděbrady
Vědecká a odborná konference s mezinárodní účastí, na téma dezinfekce, dezinsekce a deratizace se konala ve dnech 9. až 11. května 2016 v Poděbradech. Za spolupořadatele VÚRV, v.v.i. byl v přípravném výboru Ing. Václav Stejskal, Ph.D., odborný garant sekce DDD v oblasti škůdců ve skladech a v potravinách. Pozvánku naleznete zde, další informace zde

03.05.2016
Seminář „Termokamery a jejich využití v zemědělství“, Praha-Ruzyně
Prezentace byly zaměřeny na principy a limity této technologie, praktické ukázky, sběr, zpracování a interpretaci radiometrických dat.
Pozvánka zde.

16.04.-01.05.2016
Výstava "Nejen chlebem živ je člověk aneb z obilného pole na náš stůl", Praha-Troja
Na pořádání výstavy pro všechny smysly v Botanické zahradě hlavního města Prahy (Trojská 800/196, Praha 7 – Troja) se podíleli i pracovníci Genové banky VÚRV, v.v.i.

27.04.2016
"Den Země", Praha-Řepy
Městská část Praha 17 společně se školami této městské části uspořádala ve středu 27. dubna 2016 "Den Země" v areálu ZŠ Jana Wericha v Praze-Řepích. Pracovníci VÚRV, v.v.i. se do této akce zapojili prezentací o významu luštěnin pro zdravou výživu, v rámci "Mezinárodního roku luštěnin". Fotografie z akce naleznete zde.

26.04.2016
1. národní odborný seminář "Vztah plodin a patogenů z pohledu základního i aplikovaného výzkumu", Praha-Ruzyně
Odbor genetiky a šlechtění rostlin Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. uspořádal odborný seminář, který se konal v úterý 26. dubna 2016 (09:30-13:00) v aule VÚRV, v.v.i.
Pozvánku naleznete zde.

03.-07.04.2016
Mezinárodní veletrh zemědělské techniky "TECHAGRO 2016", Brno
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. se představil na mezinárodním veletrhu zemědělské techniky TECHAGRO 2016 ve společné expozicí výzkumných ústavů Ministerstva zemědělství s prezentací výsledků výzkumu a jejich aplikací pro zemědělce. Prezentovány byly především výsledky výzkumu využitelné přímo při pěstovaní plodin. Největší pozornost byla věnována inovační půdoochranné protierozní technologii při pěstování brambor s variabilní aplikací hnojiv, novým technologiím k cukrovce, kukuřici a směsnému setí, biologicky aktivním látkám používaným při biologické ochraně rostlin, integrované regulaci plevelů včetně antirezistentní strategie i problematice invazních plevelných rostlin. Prezentovány byly i nové odrůdy minoritních plodin (čirok obecný, bér vlašský, pšenice špalda aj.). Odbornou veřejností bylo využíváno poradenské centrum, které bylo součástí expozice. Promítány byly i názorné prezentace jednotlivých výzkumných týmů. Fotografie z expozice naleznete zde.

07.03.2016
Odborný seminář "Obnova ekosystémů na orné půdě", Praha 
41. odborný seminář Odboru genetiky a šlechtění rostlin VÚRV, v.v.i. (OGŠR) byl zaměřen na téma "Obnova ekosystémů na orné půdě". Přednášel prof. RNDr. Karel Prach, CSc. (Katedra botaniky, Přírodovědecká fakulta JU, České Budějovice a Botanický ústav AV ČR, Třeboň). Pozvánka zde.

01.03.2016
Odborný seminář týmu Integrovaná výživa rostlin
Hlavním přednášejícím byl prof. Robert Bradley (Universita Sherbrooke, Kanada).
Pozvánka zde.

25.02.2016
Ruzyňský den výživy rostlin a agrotechniky, Praha
Tradiční Ruzyňský den výživy rostlin a agrotechniky se konal v aule VÚRV, v.v.i. v Praze - Ruzyni.
Pozvánka zde.

17.02.2016
Seminář na téma šlechtění zelenin
40. odborný seminář Odboru genetiky a šlechtění rostlin VÚRV, v.v.i. na téma - minulost, současnost a budoucnost šlechtění zelenin. Přednášel Ing. Jan Prášil, ředitel firmy SEMO, a. s.
Pozvánku najdete zde.

08.-12.02.2016
Workshop GRIN Global 2016
Ve dnech 8.-12.2.2016 se konal v genové bance VÚRV, v.v.i. mezinárodní workshop GRIN Global 2016, pod záštitou Global Crop Diversity Trust. Workshopu se zúčastnilo 25 specialistů na dokumentační systém rostlin z genových bank celého světa a byla jim představena práce se systémem GRIN Global. Tento systém pod názvem GRIN Czech již od června 2015 používá i genová banka VÚRV, v.v.i.

Message
zavřít