Archiv akcí 2011
 

14.12.2011
Odborný seminář "Pěstování jedlých a léčivých hub"
Seminář pořádaný Odborem rostlinolékařství se uskutečnil ve VÚRV, v.v.i. v Praze – Ruzyni. Jako host přednášel Ing. Ivan Jablonský, CSc., přední odborník na tuto problematiku. 

14.12.2011
Seminář „Chemické a biologické kontaminanty v potravinách a zemědělských komoditách: aktuální problémy“
Předvánoční seminář společně pořádalo MZe, VÚRV, v.v.i., Vědecký výbor fytosanitární a životního prostředí, VŠCHT a Sdružení DDD. Seminář se konal na MZe. Program semináře najdete zde.

13.12.2011
8. odborný seminář OGŠKP "Využití biotechnologických metod ve šlechtění řepky olejky a brukvovitých zelenin"
Seminář se konal v klubovně Genové banky VÚRV, v.v.i. v Praze - Ruzyni.
Program semináře najdete zde.

01.-02.12.2011
Seminář "Dny firem 2011"
Setkání agronomů v Říčkách v Orlických horách spolupořádal VÚRV, v.v.i. Program najdete zde.

30.11. a 01.12.2011
Odborný seminář "Kukuřice a jiné plodiny pro produkci mléka a výrobu bioplynu"
Seminář se konal v aule VÚRV, v.v.i. v Praze - Ruzyni a na Městském úřadě v Pohořelicích.
Program je uveden v pozvánce.

29.11.2011
Odborný seminář "Uplatnění nových poznatků z výživy a fyziologie rostlin při pěstování zemědělských plodin"
Seminář se konal v Lukavci u Pacova, program je uveden v pozvánce.

22.11.2011
7. odborný seminář OGŠKP na téma "Genetika rezistence pšenice k houbovým patogenům"
Program semináře najdete zde.

11.10.2011
6. odborný seminář OGŠKP na téma kryotechniky a konzervace vegetativně množených rostlin

29.09.2011
Přednáška dr. Jehleho "Recent developments in biological control using insect viruses“
V aule VÚRV v.v.i. se uskutečnila přednáška prof. Dr. Johanesse Jehleho, ředitele ústavu „Institut fur biologische Kontrol, Julius Kuehn Institut“ (Německo).

Message
zavřít