Výstava Lékaři rostlin


30.09.2020

 

Termín konání: 2. 10. 2020 – 30. 6. 2022

Místo konání: Národní zemědělské muzeum, Praha

Výstava Lékaři rostlin 

Výstava návštěvníky seznámí s ochranou kulturních rostlin a rostlinolékaři jako odborníky v této oblasti. Představí také nejvýznamnější škůdce, choroby a plevele našich polí , luk nebo sadů. Ukáže, jak se za poslední dvě století proměnily postupy v ochraně rostlin: od čistě mechanických postupů ke stále složitějším a účinnějším chemických látkám, které v posledních desetiletích doplňují nové šetrnější postupy integrované ochrany. Budete možná překvapeni, kam až sahá práce rostlinolékařů a jak moc jsou na nich závislé naše životy.

Budeme si klást otázky a hledat na ně odpovědi.

Co rostlinolékaři dělají? 
Jakými zásadami se řídí?
O které rostliny rostlinolékaři pečují? 
Jaký je vztah rostlinolékařů a ochrany přírody? 
Co má společného rostlinolékař a lékař?

 Více zde

Partnery výstavy jsou Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský a Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. 

 

 

 

Všechny aktuality

Message
zavřít