Poškození vlašských ořechů vrtulí ořechovou


23.09.2020

Poškození vlašských ořechů vrtulí ořechovou

 • vrtule ořechová (Rhagoletis completa)
 • invazní druh zavlečen z Ameriky
 • poškozuje oplodí vlašských ořechů, které současně napadá
  hniloba – černání a opad plodů
 • příznaky napadení se projevují zpravidla v září–říjnu
 • po rozkrojení v oplodí bělavé, beznohé, bezhlavé larvy, krátce před dokončením vývoje se zbarvují do žluta


Při pozdním napadení jádro v ořechu dozraje a po oloupání napadeného oplodí se může konzumovat.

Mapování výskytu

 • probíhá od roku 2017
 • v roce 2020 první škodlivé výskyty v Čechách
 • prosíme o zaslání informací o výskytu na Vaší lokalitě na www.najdije.cz
   

Co s ní?

 • v současné době (září/říjen) pouze preventivní ochrana – zničit napadené ořechy před tím, než larvy opustí oplodí – snížení početnosti v roce 2021
 • buď spálit nebo zakopat hluboko do půdy
 • s ochranou počkat na příští rok

Možnosti ochrany

 • druh má pouze jednu generaci/rok, ale výskyt dospělců je rozvleklý, což ochranu znesnadňuje
 • 100% ochranu poskytne pouze postřik celého stromu v několika termínech, což je na zahrádce nereálné – kontaminace ovoce a zeleniny v okolí stromu + nedostatečné technické vybavení většiny zahrádkářů
 • částečný účinek mají žluté lepové desky, podmínkou je dostatečný počet (vánoční stromeček) a pravidelná obnova lepu
 • vyšší účinnosti se dosáhne smícháním potravního atraktantu s insekticidem (např. melasy se Spintorem), který se nastříká na listy na vnější stranu koruny (velikost kapek cca 0,5 cm), nutno v týdenním intervalu nebo po každém dešti obnovovat. Mouchy jsou lákány vůní atraktantu a po konzumaci hynou.

Celá zpráva zde.

Všechny aktuality

Message
zavřít