Nové publikace k TTP


17.06.2020

Kolektiv autorů Výzkumného ústavu rostlinné výroby v.v.i. (výzkumný tým Plevelné rostliny a vegetace agroekosystémů), České zemědělské univerzity v Praze a Technické univerzity v Drážďanech vydal v rámci projektu „DiverGrass“ tři publikace.

První publikací je „Obhospodařování travních porostů pro podporu biodiverzity v přeshraniční oblasti Liberec-Žitava“ a její německá verze „Bewirtschaftung von Grasland zur Förderung der Artenvielfalt im Grenzgebiet Zittau-Liberec“. Publikace shrnuje doporučené managementy travních porostů jak pro zemědělské využití, tak pro podporu biodiversity. V publikaci jsou popsány hlavní zásady managementů, jako je sečení, mulčování, hnojení a obnova diverzity travních porostů. V závěru jsou uvedeny hlavní typy porostů v zájmové oblasti.

Třetí je dvojjazyčná publikace „Louky a pastviny - rostlinná společenstva travních porostů v přeshraniční oblasti Liberec-Žitava/ Wiesen und Weiden - Vorstellung der unterschiedlichen Artengemeinschaften in der Grenzregion Zittau – Liberec“, která představuje rozšíření travních porostů v zájmové oblasti, popis jednotlivých společenstev a jejich vhodný management.

 

 

Všechny aktuality

Message
zavřít