Memorandum o spolupráci se SEED Service s.r.o.


17.06.2020

Dne 16. 6. 2020 ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby, v.v.i. v Praze-Ruzyni podepsali zástupci ústavu a společnosti SEED Service s.r.o. memorandum o spolupráci. Memorandum je výsledkem mnohaleté spolupráce mezi těmito institucemi. Oba subjekty se zavazují v rámci licenční smlouvy využívat odrůdy VÚRV, v.v.i. v rámci množení a zavádění do zemědělské praxe. VÚRV poskytne síť pokusných stanic ke společným akcím a k množení materiálu SEED Service. Obě instituce budou strategicky spolupracovat na národních a mezinárodních projektech, na vzdělávacích akcích, akcích pro širokou zemědělskou veřejnost, polních dnech i domácích a zahraničních výstavách. Aktivně budou spolupracovat při transferu výsledků do zemědělské praxe i k dalším uživatelům výsledků výzkumu.

Všechny aktuality

Message
zavřít