Aktuální výskyt makadlovky řepné


20.05.2020

Početnost makadlovky řepné (Scrobipalpa ocellatella) v porostech cukrovky, dle náletu do feromonových lapáků, je v letošním roce variabilní:

  • na některých lokalitách jsou na toto období nadprůměrně vysoké výskyty, odpovídající roku 2019 (lokalita Litoměřice)
  • na většině sledovaných lokalit je výskyt průměrný (v roce 2019 se nepodařilo makadlovce tolik namnožit)

Ochrana

  • v případě výskytu vysokého počtu dospělců v lapáku provést ošetření porostů proti dospělcům před vykladením vajíček
  • při normálním výskytu provést ošetření po letové vlně (zvýšený odchyt oproti předchozímu období)
     
    Více zde

 

Všechny aktuality

Message
zavřít