Ochranná opatření proti fuzariózám klasu


15.05.2020

Blíží se doba kvetení pšenice, přinášíme tedy stručnou informaci o možnostech ochrany a rizicích napadení:

Fuzariózy klasu jsou nejvýznamnější klasovou chorobou pšenice. Vzhledem k tomu, že některé druhy rodu Fusarium jsou producenty mykotoxinů, dochází u napadeného zrna nejen k redukci výnosů, ale i ke snížení hygienické kvality zrna. K infekci klasu dochází během kvetení a fuzariové mykotoxiny jsou produkovány již velmi záhy, již 36 hodin hod. po infekci. Nejvíce rozšířen je deoxynivalenol (DON). Nařízením komise (ES) č. 1881/2006 ze dne 19. prosince 2006 byl pro mykotoxin DON stanoven v nezpracovaném zrnu pšenice maximální limit 1,25 mg/kg.

Celý článek Ing. Jany Chrpové, CSc., vedoucí výzkumného týmu VÚRV, v.v.i. Genetika a šlechtitelské metody najdete zde...

Všechny aktuality

Message
zavřít