Zemědělské sucho v České republice


28.04.2020

Nová kniha "Zemědělské sucho v České republice – vývoj, dopady a adaptace", která vznikla ve spolupráci s Agrární komorou České republiky je nyní uveřejněna také v elektronické podobě. Na její tvorbě se podíleli i odborníci z VÚRV, v.v.i. – Ing. Pavel Růžek, CSc., Ing. Helena Kusá, Ph.D. a Ing. Gabriela Mühlbachová, Ph.D. (výzkumný tým Integrovaná výživa rostlin).
Plný text publikace najdete na odkazu zde

Všechny aktuality

Message
zavřít