Posílení strategického řízení vědy a výzkumu ve VÚRV, v.v.i.


23.04.2020

Ve výzvě č. 02_18_054 pro Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II v prioritní ose 2 operačního programu "Výzkum, vývoj a vzdělávání" byl podpořen projekt

 

Posílení strategického řízení vědy a výzkumu ve VÚRV, v.v.i.

 

reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014700,
který bude realizován
v letech 2020-2022.

 

Účelem projektu je strategické nastavení řízení ve VÚRV v souladu s principy Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků.

 

Hlavním cílem je získání ocenění HR AWARD. V souvislosti s tím dojde k vytvoření či aktualizaci a implementaci strategie řízení organizace, strategie řízení lidských zdrojů a hodnocení výzkumných organizací, strategie mezinárodní a mezisektorové spolupráce, transferu technologií a popularizace výsledků výzkumu. Dalšími cíli je rozvoj kapacit, znalostí a dovedností pracovníků VÚRV ve zmíněných oblastech.

Informace o řešení projektu naleznete zde...

 

Všechny aktuality

Message
zavřít