Úspěch diplomové práce vypracované na pracovišti VÚRV


05.06.2019

Studentka navazujícího studia biochemie Bc. Dominika Kaczorová se umístila na druhém místě v soutěži O cenu děkana (Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci), a to v kategorii Diplomová práce v oboru chemie. Dominika vypracovala svoji závěrečnou práci s názvem „Analýza nutričního složení konopí setého a konopných výrobků” na olomouckém pracovišti Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. pod vedením Petra Tarkowského. Poděkování patří rovněž Václavu Dvořáčkovi, v jehož laboratoři ve VÚRV, v.v.i. v Praze-Ruzyni byl analyzován konopný protein. Spolupráce Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. s Univerzitou Palackého v oblasti studia konopí bude pokračovat. Studentka se přihlásila k doktorskému studiu, experimentální práce bude opět probíhat na pracovišti VÚRV, v.v.i. v Olomouci, ve spolupráci s firmou Elkoplast Slušovice, s.r.o.

Abstrakt:
Konopí seté (Cannabis sativa L.) je velice perspektivní rostlina díky zemědělskému, průmyslovému a medicinálnímu využití. Teoretická část diplomové práce se zabývá využitím konopí setého v potravinářství a nutričním složením konopných potravinových výrobků. V potravinářství jsou zejména využita semena technického konopí, která obsahují všechny esenciální aminokyseliny a mají unikátní složení esenciálních omega 3 a omega-6 mastných kyselin. Ze semen se za studena lisuje panenský konopný olej a zbylé výlisky se mohou dále zpracovávat na různé produkty. V této práci bylo analyzováno nutriční složení konopných výrobků dostupných na českém trhu a byla hodnocena jejich kvalita. Případně byly vlastnosti konopných výrobků srovnány s jinými výrobky. Obsah bílkovin byl stanoven kjeldahlizací a nejvyšší množství bylo stanoveno v konopném proteinovém izolátu Bio konopný protein Hempoint. Elektroforéza v polyakrylamidovém gelu s dodecyl síranem sodným (SDS-PAGE) poskytla kvalitativní informace o proteinovém složení konopného izolátu, které je rozdílné v porovnání s jinými proteinovými izoláty. Ve stejném výrobku byla také potvrzena přítomnost všech esenciálních aminokyselin (kromě tryptofanu) metodou ultra vysoce účinné kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí (UHPLC MS/MS). Analýza mastných kyselin pomocí plynové chromatografie s hmotnostní spektrometrií (GC-MS) potvrdila specifické složení polynenasycených mastných kyselin v konopných olejích. Konopné výrobky také obsahovaly signifikantní množství minerální látek, které bylo stanoveno pomocí hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP MS). Vyšší obsah fytokanabinoidních látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů bylo stanoveno ve výrobku Bio konopný čaj: Výběr z palic Hempoint. Hodnoty parametrů hodnotících kvalitu olejů a tuků (peroxidové a jodové číslo, číslo kyselosti) poukázaly na nižší oxidační stabilitu konopných olejů díky vyššímu obsahu polynenasycených mastných kyselin. Výsledná kvalitativní i kvantitativní data konopných výrobků ve většině případů odpovídala deklarovaným údajům.

Všechny aktuality

Message
zavřít