Naše pole 2019


04.06.2019

Stejně jako v minulých letech Vás zveme do expozice VÚRV na výstavě "Naše pole" v Nabočanech (11.–12.06.2019), kde bude vytvořeno naše poradenské pracoviště. Konzultace Vám rádi poskytnou doc. Mikulka, Ing. Klír, doc. Salava a další výzkumní pracovníci.

Všechny aktuality

Message
zavřít