Studie rezistence roztočů Varroa destructor k tau-fluvalinátu


29.04.2019

Na internetovém portálu bezpečnosti potravin byla zveřejněna tisková zpráva ČZU, VÚVč a VÚRV ke studii rezistence roztočů Varroa destructor k tau-fluvalinátu publikované ve vědeckém časopise Pest Management Science. 
Výsledky této studie ukazují, že i když existuje reálná hrozba a riziko šíření roztočů rezistentních vůči akaricidním přípravkům na bázi tau-fluvalinátu, v podmínkách České republiky se tak zatím ještě nestalo. Existují dvě stabilní ohniska výskytu rezistentních roztočů na jižní Moravě a v západních Čechách, avšak v průběhu sledovaného období se rezistentní roztoči nešířili. Vědečtí pracovníci zabývající se výrobou nových léčiv pro včely tak získávají čas potřebný k tomu, aby mohli nalézt a otestovat nové přípravky proti roztočům, které nahradí tau-fluvalinát...

Citace výsledku:
Stará J., Pekár S., Nesvorná M., Kamler M., Doskočil I., Hubert J. Spatio‐temporal dynamics of Varroa destructor resistance to tau‐fluvalinate in Czechia, associated with L925V sodium channel point mutation. Pest Manag Sci 2019, 75: 1287-1294 DOI 10.1002/ps.5242
Odkaz na článek zde.  

Všechny aktuality

Message
zavřít