Včasná diagnostika chorob pat stébel obilnin


12.04.2019

Choroby pat stébel na ozimých obilninách se v České republice vyskytují každoročně. Nejzávažnější z nich je stéblolam, jehož původcem jsou dva samostatné druhy hub: Oculimacula yallundae a Oculimacula acuformis. V tomto období jsou však symptomy stéblolamu snadno zaměnitelné s jinými původci, je proto třeba provést mykologický rozbor (např. ve VÚRV, v.v.i., Praha-Ruzyně). Během letošního března a dubna bylo u zaslaných vzorků zaznamenáno napadení stéblolamem na pozemcích v okresech Kolín, Kutná Hora, Mladá Boleslav, Rakovník. Chemická ochrana je účinná, pokud je provedena počátkem sloupkování až do vzniku druhého kolénka, což je právě teď aktuální. V současné době je v ČR registrována řada přípravků proti stéblolamu (viz webové stránky Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského – registr přípravků). Účinnost fungicidů je ovlivněna řadou faktorů, včetně složení populace původců stéblolamu, resp. zastoupení obou druhů na pozemku.

Testy rezistence izolátů Oculimacula spp. k pěti fungicidům in vitro prokázaly nejvyšší účinnost u kombinace látek epoxiconazole + fluxapyroxad + pyraclostrobin, nejnižší pak u prothioconazole + trifloxystrobin (viz tabulka). Izoláty pocházely z 25 lokalit v ČR z let 2015–2018. Během čtyřletého testování rezistence k fungicidům byla pozorována tendence ke snižování účinnosti u všech testovaných přípravků, zejména u látek prochloraz a epoxiconazole + fenpropimorph + metrafenone, které jsou nejvíce používány v ochraně proti chorobám pat stébel v České republice.

Tabulka: Testované přípravky proti stéblolamu řazeny podle účinnosti v laboratorních testech od nejlepšího k nejhoršímu (VÚRV, v.v.i.).

Účinné látky
Ukončení používání
epoxiconazole (41,6 g.l-1), fluxapyroxad (41,6 g.l-1), pyraclostrobin (66,6 g.l-1) 30.04.2020
bixafen (50 g.l-1), prothioconazole (100 g.l-1), spiroxamine (250 g.l-1) 31.07.2020
epoxiconazole (62,5 g.l-1), fenpropimorph (200 g.l-1), metrafenone (75 g.l-1) 30.04.2020
prochloraz (450 g.l-1) 31.12.2022
prothioconazole (175 g.l-1), trifloxystrobin (15 g.l-1) 31.07.2019

Mgr. Jana Palicová, Ph.D.

Výzkumný tým Genetika a šlechtitelské metody

 

 

 

 

Všechny aktuality

Message
zavřít