Memorandum o spolupráci VÚRV, v.v.i. s pivovarem Clock s.r.o.


08.04.2019

Dne 28. března 2019 bylo u příležitosti podpisu „Ověřené technologie ve využití první české odrůdy zrnového čiroku ‘Ruzrok’ v pivovarnictví, vývoj receptur různých druhů svrchně kvašených piv, testování a chování sladovaného i nesladovaného čiroku (odrůdy ‘Ruzrok’) v procesu výroby piva a jeho vlivu na senzorické vlastnosti piva“ podepsáno i memorandum o vzájemné spolupráci mezi VÚRV, v.v.i. a pivovarem Clock s.r.o., za přítomnosti ředitele dr. Jibana Kumara a jednatele Ing. Jiřího Andrše. Při tomto aktu byli za VÚRV přítomni doc. Jaroslav Salava, doc. Jaroslava Ovesná a Ing. Jiří Hermuth. Dále byli přítomni kolegové z firmy SEED SERVICE, jednatel Ing. Milan Děd a Oldřich Zavřel. Firma SEED SERVICE má licence na množení a distribuci našich vyšlechtěných odrůd čiroku a bérů.

Smluvní strany mají v úmyslu na základě tohoto memoranda volně spolupracovat formou následujících aktivit:

  1. Vývoj receptur různých druhů svrchně kvašených piv, v nichž bude část ječmenného sladu nahrazena čirokem zrnovým, odrůdou Ruzrok, české provenience, dále bérem italským, odrůdami Ruberit a Rucereus, také české provenience, vyšlechtěnými ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby, v.v.i.
  2. Testování chování sladovaného i nesladovaného čiroku a béru v procesu výroby piva a jeho vlivu na senzorické vlastnosti piva.
  3. Spolupráce při komunikaci s pěstiteli a zpracovateli čiroku a béru, odbornými ústavy a dalšími kooperujícími subjekty.
  4. Vzájemná propagace na zemědělských akcích pro širokou veřejnost, polních dnech a výstavách.
  5. Mediální spolupráce, využívání tištěných informačních materiálů (tištěné i on-line verze), vzájemné umístění log a základních prezentací na webech obou subjektů, vzájemné přizvání na tematické tiskové konference.
  6. Účast na vybraných výzkumných a vzdělávacích projektech.
  7. Spolupráce při transferu výsledků do praxe pro uživatele výsledků výzkumu (metodiky, technologie apod.).

Potštejnský pivovar Clock již vyrábí pivo s názvem GLEE, kde je využit čirokový slad z odrůdy čiroku Ruzrok, vyšlechtěné ve VÚRV, v.v.i.

 

 

Všechny aktuality

Message
zavřít