Zásoba minerálního dusíku a vody v půdě po letošní zimě


28.02.2019

Ing. Pavel Růžek, CSc., Ing. Helena Kusá, Ph.D., Ing. Radek Vavera, Ph.D. 
VÚRV, v.v.i., výzkumný tým Integrované výživy rostlin

Pod ozimou řepkou jsme většinou zjistili jen nízkou zásobu minerálního dusíku (Nmin) v půdě do hloubky 60 cm (v průměru 32 kg N/ha ve srovnání s 46 kg N/ha před zimou). Pod ozimými obilninami a na půdách, kde budou jařiny, jsou značné rozdíly v obsahu Nmin v půdě (od 8 do více než 200 kg N/ha), nejméně na Vysočině, kde byl ještě v tomto týdnu sníh a nejvíce na úrodných půdách v suchých oblastech Moravy (v průměru více než 100 kg N/ha). Proto je v letošním roce velmi důležité optimalizovat hnojení dusíkem na základě rozborů půd (stanovení nitrátové a amonné formy N) minimálně do hloubky 0,6 m. Rozbory půd jsou nezbytné u sladovnického ječmene, kde bude na řadě půd aplikována jen startovací dávka N před setím do 40 kg N/ha na podporu odnožování. Po letošní zimě jsme zjistili také větší mineralizační schopnost půd, a to zejména tam, kde půda promrzla do 20–30 cm. Ve srovnání s odběry před zimou (viz článek o vysokém obsahu minerálního dusíku v půdě na podzim) se u všech půd významně zvýšil obsah vody v půdě do hloubky 0,9 m, což vytváří příznivé podmínky pro dostupnost vody pro rostliny v jarním období. Obdobně jsme na tom byli velmi dobře po zimě před dvěma lety v roce 2017, kdy následoval srážkově normální měsíc březen a nadprůměrný duben, ale přesto vzhledem k pozdějším přísuškům v květnu a v červnu a teplému počasí došlo v sušších oblastech k poškození porostů polních plodin suchem. Více zde...

Všechny aktuality

Message
zavřít