Jak hnojit řepku po letošní zimě?


18.02.2019

Po oteplení v posledních dnech začíná být aktuální regenerační přihnojení řepky dusíkem. Na rozdíl od ostatních ozimých plodin (viz článek o vysokém obsahu minerálního dusíku v půdě na podzim) je pod řepkou v půdě většinou jen nízká zásoba minerálního dusíku (do 50 kg N/ha). Nejdříve je třeba přihnojit slabší porosty, pak i silnější porosty, u kterých již před zimou začaly žloutnout spodní listy a rostliny s menším množstvím postranních kořenů v povrchové vrstvě půdy. Právě stavu kořenů, půdy a zbytkům nerozložené slámy je třeba v letošním roce věnovat při výběru vhodného dusíkatého hnojiva a určení optimální dávky více pozornosti než v minulých letech...

Celý článek Ing. Pavla Růžka, CSc. najdete zde.

Více informací k hnojení řepky můžete získat v článcích zveřejněných v odborném časopisu Úroda č. 3, v právě vycházejících Květech olejnin a na Ruzyňském dni výživy rostlin a agrotechniky pořádaném 20.02.2019.

Všechny aktuality

Message
zavřít