Výskyt a rychlost degradace reziduí pesticidů v zelenině


30.01.2019

Rychlost degradace vybraných pesticidů v některých zeleninách byla zpracována ve dvou metodikách, které je možné zdarma stáhnout na stránkách VÚRV:

Optimalizace používání pesticidů proti škůdcům v systému integrované produkce brukvovité zeleniny (2013)

Optimalizace používání pesticidů proti škůdcům a chorobám v systému integrované produkce cibulové a kořenové zelenin a salátu (2014)

Testované účinné látky nemusí odpovídat současným registrovaným účinným látkám do jednotlivých plodin – před použitím nutno ověřit dle registru! Též hodnoty maximálního limitu reziduí přípravku (MRL = Maximum Residue Levels) odpovídají době vydání metodik – mohou se lišit! Platné hodnoty MRL lze najít zde.  
Odhad doby degradace od postřiku do sklizně lze odečíst z jednotlivých grafů, údaje je možné porovnat s výsledky vašich vlastních rozborů nebo si na základě rozborů vytvořit grafy vlastní. Extrémní počasí může rychlost degradace ovlivnit jak negativně, tak pozitivně – v závislosti na množství srážek, rychlosti růstu (velikost rostlin), metabolismu.
Více zde...

Všechny aktuality

Message
zavřít