Projekt pro uplatnění inovativních výsledků našeho výzkumu v hlavním městě


26.01.2019

Inovační řešení vyvinutá vědci z VÚRV, v.v.i. jsou využívána nejen v zemědělské praxi, ale uplatňují se stále více i v rámci rozvoje měst a obcí. S podporou operačního programu "Praha – pól růstu ČR" jsme začali ověřovat aplikační potenciál pěti inovačních řešení, která Pražanům v blízké době umožní profitovat z výsledků aktuálního výzkumu. Nová řešení se mohou následně uplatnit v oblasti managementu kvality prostředí i v dalších městech a obcích.

Koncept „Záchyt a determinace mikroskopických hub v ovzduší hlavního města Prahy“ umožní detekovat alergenní spory v ovzduší, koncept „Včasné zjištění zasolení půdy pro zdravou městskou zeleň“ poskytne nová řešení pro monitoring a postupy pro minimalizaci zasolení půdy pomocí senzorové techniky. V rámci konceptu „Nástroje pro zajištění bezpečnosti městské zeleně: GM variety“ zlepšíme možnosti rychlé detekce přítomnosti nepovolených geneticky modifikovaných rostlin v městských výsadbách. Koncept „Pražská zeleň bez rizikových látek“ je založen na využití přírodě blízkých látek pro ochranu před škodlivými organizmy a koncept „Zelené stěny pro čistší vzduch, udržitelné hospodaření s vodou a snížení teploty pro zlepšení kvality života v Praze“ přispěje ke zlepšení životního prostředí v silně urbanizovaném městském prostředí.

Děkujeme hlavnímu městu Praze a Operačnímu programu za podporu našeho projektu „Komercializace nových výsledků zemědělského výzkumu VÚRV, v.v.i pro zlepšení životního prostředí v hlavním městě Praze“, o výsledcích řešení Vás budeme informovat!

Oficiální informaci o projektu naleznete zde.
 

Všechny aktuality

Message
zavřít