Skladová karta pro polní složiště hnoje


07.12.2018

Novela zákona o hnojivech v roce 2017 zavedla povinnost vedení skladové evidence i pro statková hnojiva. Do té doby se tato povinnost týkala jen skladovaných minerálních, organických, příp. organominerálních hnojiv a pomocných látek.  
Tato povinnost se tedy od 1. května 2017 týká i uložení hnoje na zemědělské půdě. K tomu jsme připravili jednoduchou skladovou kartu pro polní složiště hnoje (.xls), s automatickým nápočtem zůstatku, v měsíčních intervalech.
Hlavním důvodem pro zavedení povinnosti skladové evidence bylo umožnit kontrolu doby uložení statkových hnojiv na zemědělské půdě před jejich aplikací. Každý zemědělský podnikatel skladující statková hnojiva by tedy měl mít:

 • přehled o produkci statkových hnojiv, např. měsíčně či čtvrtletně 
  • na základě vlastní evidence zjištěné vážením nebo výpočtem podle průměrných hodnot (tzv. normativů) z vyhlášky č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, v platném znění, což je i součástí většiny komerčních evidenčních softwarů nebo aplikace EPH v Portálu farmáře
  • produkce statkových hnojiv a průměrné obsahy živin ve vyhlášce jsou uvedeny již po odpočtu ztrát ve stájích a při skladování statkových hnojiv
  • pokud jde o stlané provozy, ve skladech a na polních složištích se eviduje a ve vyhlášce je již uvedeno pouze množství "koncového" hnoje připraveného k aplikaci, tedy nikoliv čerstvé chlévské mrvy vyhrnované ze stáje, u které dochází v procesu fermentace a přeměně na hnůj k cca 30% ztrátám na hmotě, obsahu organických látek i dusíku, samozřejmě při správném skladování či uložení na zemědělské půdě 
 • doklady o eventuálním nákupu či prodeji statkových hnojiv, příp. steliva (sláma apod.) 
 • přehled o úpravě statkových hnojiv (separace kejdy, s použitím fugátu ke hnojení a separátu jako steliva, apod.) nebo o zpracování statkových hnojiv na organická hnojiva (digestát z bioplynových stanic, kompost)
 • záznamy o termínech zakládky a rozvezení polních složišť, schválených v havarijním plánu, včetně množství takto uložených tuhých statkových hnojiv (povinnost skladové evidence na polních složištích dosud platila jen pro komposty, přičemž jiná organická hnojiva, např. digestát – separát se na zemědělské půdě ukládat nesmějí)
 • dokladovou evidenci o aktuálním množství statkových hnojiv v jednotlivých skladech i na polních složištích, např. formou skladových karet (příjem, výdej, zůstatek) 
 • evidenci o aplikaci statkových hnojiv (tj. evidence hnojení)

 

Všechny aktuality

Message
zavřít