Dotace 2019, nové DZES 5 a 7d


02.05.2019

Jednotná žádost
Dne 15. dubna 2019 byl na portálu eAGRI zveřejněn "Návod na provádění zákresů v jednotné žádosti 2019". Jedná se o názornou prezentaci vysvětlující použití nástrojů pro provádění zákresů v Jednotné žádosti 2019, včetně praktických návodů. Do žádosti se totiž nově musí zakreslit pozice pozemků s různými plodinami, pokud se na jednom DPB pěstuje více než jedna plodina.

Kontrola podmíněnosti (nové DZES 5 a 7d)
Dne 2. dubna 2019 byla zveřejněna aktualizovaná verze příručky "Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2019". Informace k novému DZES 5, včetně přehledu půdoochranných technologií jsou na str. 19–26.  Požadavky nového DZES 7d (max. 30 ha souvislé plochy jedné plodiny na DPB se SEO a MEO od 01.01.2020, tedy od osevu ozimů v roce 2019) jsou na str. 31–34.

Přímé platby
Dne 10. dubna 2019 byla zveřejněna "Metodická příručka přímých plateb pro rok 2019".

Dotace PRV: AEKO, EZ atd.
Aktuální metodiky 2019 pro dotace na AEKO, EZ atd. najdete zde.

Máte-li zájem o podrobnější informace k praktickému uplatnění DZES 5, DZES 7d a dalších požadavků na dotace v roce 2019, můžete se zúčastnit různých školení a seminářů na toto téma nebo se přímo obrátit na poradenské centrum VÚRV, v.v.i. (Ing. Kozlovská, Ing. Klír).

Novely nařízení vlády ke kontrole podmíněnosti (NV č. 48/2017 Sb.) a k přímým platbám (NV č. 50/2015 Sb.) byly vydány dne 13.12.2018 ve Sbírce zákonů pod č. 292/2018 Sb. a č. 293/2018 Sb.

 

Všechny aktuality

Message
zavřít