Semináře k dotacím, nitrátové směrnici, hnojení atd. 2018–2019


08.02.2019

Seminář
"Nakládání s hnojivy a jinými závadnými látkami z hlediska ochrany vody a půdy"
(říjen 2018 – březen 2019)

Obsah semináře:  

 1. Aktuální informace k podmínkám pro dotace v roce 2019 – připomenutí již platných povinných požadavků na hospodaření (PPH), standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu (DZES) i pravidel pro přímé platby (greening) a zejména seznámení se změnami od roku 2019, příp. 2020:
  • úpravy požadavků na dotace, podle novel nařízení vlády ke kontrole podmíněnosti (NV č. 48/2017 Sb.) a k přímým platbám (NV č. 50/2015 Sb.), která byly vydány dne 13.12.2018  ve Sbírce zákonů (č. 292/2018 Sb., č. 293/2018 Sb.)
  • nové půdoochranné technologie k DZES 5, zveřejněné dne 16.11.2018 na webu MZe eAGRI
  • omezení "monokultur" na 30 ha (jen na erozně ohrožených DPB, od 01.01.2020).
 2. Závadné látky a základní požadavky na nakládání s nimi (havarijní plán, zkoušení těsnosti, kontrolní systém, vlastní kontrola skladů a skládek).
 3. Obecné principy a vhodné postupy při skladování a evidování hnojiv, pesticidů a PHM (požadavky na sklad, skladové karty).
 4. Skladování a používání dalších hnojivých látek (upravené kaly a rybniční nebo říční sedimenty) a pomocných látek (technologické vody z dojíren apod.).
 5. Základní požadavky na používání hnojiv (způsoby aplikace hnojiv, výpočet produkce statkových hnojiv a živin, ...).
 6. Ochrana vod před znečištěním dusičnany (opatření 4. akčního programu nitrátové směrnice na období 2016–2020, minimální požadavky na používání hnojiv AEKO a EZ, ...).
 7. Základní principy a postupy v péči o půdu, výživě rostlin a hnojení (možnosti snížení ztrát dusíku z půdy, bilance živin jako nový DZES po roce 2020, ...).


Přednáší Ing. Lada Kozlovská a Ing. Jan Klír, CSc. z VÚRV, v.v.i.
Nedílnou součástí semináře je samozřejmě i diskuze. Rovněž uvítáme Vaše náměty a spolupráci při úpravě požadavků nitrátové směrnice, neboť již začátkem roku 2019 se začnou připravovat opatření 5. akčního programu NS na období 2020–2024.

Pozvánky jsou postupně rozesílány i zde zveřejňovány (odkaz u místa konání akce). Na akce je nutné se předem přihlásit u pořadatelů v jednotlivých regionech, adresy jsou uvedeny v pozvánkách.

18.10.2018 Klatovy 
01.11.2018 Říčany u Brna
08.11.2018 Chabrovice (Tábor)
15.11.2018 Dašice (Pardubice)
22.11.2018 Ostrožská Lhota (Uherské Hradiště) 
28.11.2018 Dolany (Náchod)
06.12.2018 Ostředek (Benešov)
13.12.2018 Kokory (Přerov) 
08.01.2019 Palačov (Nový Jičín)
07.02.2019 Větrný Jeníkov (Jihlava)
_______________________________________________


14.03.2019 Lomnice nad Popelkou
 

 

 

Všechny aktuality

Message
zavřít