Mezinárodní 54. vědecká konference Society for Low Temperature Biology


20.09.2018

VÚRV, v. v. i. ve spolupráci s Národním zemědělským muzeum v Praze a firmou Lineq, s.r.o. organizoval ve dnech 6.-7. září 2018 mezinárodní 54. vědeckou konferenci společnosti Society for Low Temperature Biology, která řeší problematiku uchování živých organismů v ultranízké teplotě (-196 °C) pomocí metod kryoprezervace. Protože se jedná o poměrně specializovanou problematiku, probíhá spolupráce u této evropské vědecké společnosti napříč přes různé obory zahrnující jak kryoprezervaci rostlin či mikroorganismů a živočichů, tak i uchování lidských tkání a orgánů. Důraz byl kladen především na spolehlivost a bezpečnost používaných metod kryoprezervace a jejich využitelnost pro různá pletiva, orgány a organismy. Byl rovněž diskutován význam způsobů ochlazování kryoprezervovaného materiálu, které jsou specifické pro použitou metodu kryoprezervace a uchovávaný materiál v závislosti na jeho toleranci k tvorbě ledových krystalů bez poškození buněk a pletiv či tkání. Nemenší význam má rovněž i vhodně zvolené složení kryoprotektivních roztoků a znalost termických charakteristik uchovávaných vzorků. V rámci tohoto setkání proběhla 7. září ustanovující schůze Sekce pro biologii nízkých teplot v rámci Československé biologické společnosti, která bude hlouběji rozvíjet tuto problematiku v rámci České a Slovenské republiky.

Všechny aktuality

Message
zavřít