Ambrózie peřenolistá


14.08.2018

Ambrózie peřenolistá - Ambrosia artemisiifolia (L.) je jednoletý plevel habitem připomínající pelyněk černobýl, dorůstající výšky až dvou metrů.

Rostlina se rozmnožuje pouze generativní cestou a to nažkami, kterých je průměrná rostlina schopna vyprodukovat 2 až 3 tisíce. Rostlina kvete od srpna do října, ale semena zrají většinou až od konce září. Podle některých autorů životnost nažek nepřesahuje 10 let. Nebezpečím v šíření a zavlékání na nová stanoviště je roznos semen způsobem „stepních běžců“. V původní domovině se takto ambrózie peřenolistá běžně rozšiřuje na prériích. Druhotně je tato schopnost využívána rostlinami podél komunikací, odkud může být zavlékána i do okolí a na zemědělskou půdu. Tento fakt je podporován i skutečností, že většina semen dlouho po dozrání setrvává na rostlině a do půdy se postupně dostává během zimy nebo časně zjara.

Ambrózie peřenolistá je původním druhem v severní Americe. Do Evropy byla zavlečena ve druhé polovině 19. století, kdy byla poprvé zjištěna v Německu. Dnes obývá téměř celou Evropu, s výjimkou severnějších a chladnějších oblastí, kde je její výskyt přechodný a to pouze v obvodech městských aglomerací. Ve střední Evropě zcela zdomácněla a stává se zde součástí ruderální flóry. Evropsky významnou oblastí výskytu ambrozie peřenolisté je území jižního Slovenska a Maďarska. Zcela také zdomácněla v jižních oblastech Evropy až k jižní Moravě. V těchto oblastech je již ambrózie řazena mezi významné plevele. Hlavní oblastí výskytu v České republice je Polabí, vzácněji se vyskytuje na jižní Moravě a na Ostravsku.

Více o biologii tohoto plevele, jeho rozšíření v ČR i možnostech regulace naleznete zde.  
Předchozí zprávy monitoringu výskytu plevelů najdete zde.

 

Zpracoval: 
Ing. Jan Štrobach, Ph.D.

Kvetoucí rostlina ambrózie peřenolisté

 

Všechny aktuality

Message
zavřít