Bytel metlatý


26.07.2018

Bytel metlatý - Kochia scoparia (L.) Schrader patří mezi zavlečené plevele, které postupně expandují po našem území. Původní areál sahá od jihovýchodní Evropy přes jižní část území bývalého SSSR, po Japonsko. Druhotně se rozšířil do dalších kontinentů, do České republiky byl zavlečen spolu s dováženými surovinami. Na našem území se zpočátku šířil po železnici, později podél dálnic a silnic. V současné době proniká i na ornou půdu. Vyskytuje se zejména v širokořádkových plodinách. Jeho regulaci komplikuje rezistence vůči herbicidům na bázi inhibitoru ALS. 

Více o biologii tohoto plevele, jeho rozšíření v ČR i možnostech regulace naleznete zde

Zpracoval:
doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.Předchozí zprávy monitoringu plevelů najdete
zde.

 

Všechny aktuality

Message
zavřít