Šíření plevele mrvka myší ocásek


25.05.2018

Mrvka myší ocásek (Vulpia myuros) pochází z Evropy a severní Afriky a zavlečena byla v minulosti i na jiné kontinenty. Rostlina se přirozeně vyskytuje na sušších ruderálních stanovištích, na železnici, v okolí dálnic a silnic, na staveništích atd. a odtud proniká na pole.

Biologické vlastnosti plevele
Mrvka myší ocásek (Vulpia myuros) patří do čeledi Lipnicovité – Poaceae. Je to jednoletá převážně ozimá rostlina, schopná však vzcházet na jaře, vykvést a vytvořit životaschopné obilky. Rostliny mrvky vytváří trsy vysoké 30 - 70 cm, jednotlivé rostliny mohou být i vyšší. Stébla jsou vzpřímená, listy úzké. Pochvy bývají hladké a jazýček nevýrazný, zhruba 1 mm dlouhý. Laty jsou převislé, velmi často až 30 cm dlouhé. Vytváří velké množství obilek.

Příčiny šíření
Mezi hlavní příčiny expanze mrvky myší ocásek na ornou půdu patří především úzké spektrum pěstovaných plodin, tedy zejména vysoké procento obilnin. Dále i využívání technologií minimálního zpravování půdy, které podobně jako u sveřepu jalového a sveřepu měkkého vyhovuje reprodukci těchto rostlin. Obilky zůstávají v povrchových vrstvách půdy a jsou schopny vzcházet ve velkém množství v následných plodinách. Šíření začíná postupně od okrajů polí a během několika let jsou rostliny mrvky schopné se rozšířit po celém pozemku. Obilky jsou velice malé a lehké a proto se šíří větrem na velké vzdálenosti. Problémem je, že při počátečním ojedinělém výskytu velmi snadno unikají pozornosti a při následném rozmnožení bývá již velmi pozdě. Obecně se udává, že mrvka myší ocasek se vyskytuje v ozimých obilninách a proto je vhodné zařazovat do osevního sledu jarní plodiny. Ovšem mrvka je schopná růst a vyvíjet se i v jarních plodinách. V letošním roce jsme zaznamenali silné výskyty i v konkurenčně silných porostech inkarnátu.

Možnosti regulace
Možnosti regulace spočívají především v systémech zpracování půdy. Mezi významná regulační opatření patří orba. S využíváním herbicidů je to složitější. Mrvka myší ocásek je přirozeně tolerantní vůči herbicidům ze skupin tzv. inhibitorů ACCázy a inhibitorů acetolaktátsyntázy (ALS), což je velký problém, jelikož se jedná o nejvíce používané herbicidy, běžně používané k regulaci trávovitých plevelů. Z tohoto pohledu je důležité věnovat pozornost především prevenci, sledování výskytu plevelů, střídání plodin a zpracování půdy.

Zpracoval:
doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.

Mrvka myší ocásek nejvíce zapleveluje souvratě 

 

 

 

Všechny aktuality

Message
zavřít