Monitoring výskytu škůdců polní zeleniny


22.05.2018

V roce 2018 provádí pracovníci výzkumného týmu Integrovaná ochrana zemědělských plodin proti škůdcům, z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. v Praze – Ruzyni týdenní monitoring škůdců polní zeleniny (od 1. dubna do 31. října) pro potřeby členů Zelinářské unie Čech a Moravy i dalších pěstitelů zeleniny.
Garanti: dr. K. Holý a Ing. K. Kovaříková (příp. dr. O. Douda a prof. F. Kocourek)

Výskyt škůdců zeleniny ve 21. týdnu 2018
Brukvovitá zelenina – na rostlinách první dospělci a vajíčka molice vlaštovičníkové, začíná nálet mšic, dřepčíci se vyskytují již v nízkých počtech, ustává kladení květilky zelné. Na některých lokalitách vysoké nálety zápředníčka polního do feromonových lapáků (10 ks/lapák/den), housenky zápředníčka ani jiných druhů zatím nenalezeny. Na ozimé cibuli první významné poškození listů třásněnkami, dospělci a první nymfy i na letošních výsevech. V porostech hrachu mšice ustoupily, kyjatky se vyskytují jen v nerozvinutých listech na vegetačním vrcholu. Výskyt mandelinky bramborové po ošetření pod hranicí pozorovatelnosti. Celou zprávu naleznete zde.

Dospělec a první vajíčka molice vlaštovičníkové Okřídlená mšice - migrantes

Předchozí zprávy naleznete zde.

 

Všechny aktuality

Message
zavřít