Mimořádný úspěch VÚRV, v.v.i. na mezinárodním veletrhu TECHAGRO 2018


08.06.2018

Vědečtí pracovníci VÚRV, v.v.i. se podíleli na exponátech, které byly oceněny 5 cenami vyhlášenými na slavnostním zahájení mezinárodního veletrhu zemědělské techniky TECHAGRO 2018, což představuje přibližně ¼ z udělených cen.

Do soutěže bylo přihlášeno rekordních 91 exponátů, z nichž ty nejlepší byly nominovány na hlavní cenu Grand Prix Techagro, cenu Soil Water Friendly udělenou mezinárodní komisí za stroje a technologie napomáhající zadržení vody v krajině a ceny Grand Prix odborných časopisů vydavatelství Profi Press.

Pracovníci Ing. Pavel Růžek, CSc. a Ing. Helena Kusá, Ph.D. z výzkumného týmu Integrovaná výživa rostlin ve spolupráci s firmou P&L vyvinuli unikátní kypřič brambor s přihnojením VARIOR 500, autorsky chráněný dvěmi patenty (autoři: Růžek a kol), který byl nominován na hlavní cenu Grand Prix a získal mimořádnou cenu Soil Water Friendly i cenu Grand Prix časopisu Farmář.

Pracovníci Ing. Ladislav Menšík, Ph.D. a Ing. Pavel Nerušil, Ph.D. z výzkumného týmu Obhospodařování a využívání trvalých travních porostů se podíleli ve spolupráci s firmou P&L na vývoji a ověřování stroje pro pásové zpracování půdy Eco Tiller 600, který získal hlavní cenu Grand Prix Techagro a cenu Soil Water Friendly.

Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc. z výzkumného týmu Integrovaná ochrana zemědělských plodin proti škůdcům je spoluautorem map rezistence škůdců řepky olejky proti účinným látkám insekticidů (předkladatel Agritec Plant Research s.r.o.), které obdržely hlavní cenu Grand Prix Techagro

V rámci expozice VÚRV, v.v.i. prezentoval své metodiky a produkty Ing. Roman Pavela, Ph.D. Návštěvníci veletrhu se mohli seznámit s pěticí již běžně dostupných a používaných produktů, vyrobených na bázi biologicky aktivních látek z rostlin. Jedná se o Tyčinkové hnojivo s aktivátorem kvetení, Rock Effect (insekticid a fungicid), Kapalné hnojivo Floria, Symfonie lesk 3 v 1 a dlouhodobě působící organominerální tyčinkové hnojivo Big Beat. Další informace o uvedených produktech najdete v článku zde

Články publikované v týdeníku Zemědělec (č. 22, č. 23) o expozici VÚRV, v.v.i. a o oceněných exponátech:


odkaz na článek


odkaz na článek


odkaz na článek

 

 

Všechny aktuality

Message
zavřít