Signalizace termínů ošetření řepky proti krytonoscům stonkovým


10.04.2018

Zpráva typu rychlého varování určená pěstitelům řepky

Věc: Signalizace termínů ošetření řepky proti krytonoscům stonkovým - druhá signalizace ze dne 10.4.2018 

Na základě monitoringu krytonosce řepkového v rámci řešení výzkumného projektu QJ1610217 (z monitoringu na lokalitách Troubsko, Praha, Šumperk a Opava) vydávají řešitelé projektu tuto informaci:
Signalizace ochrany proti krytonoscům je vydávána pro období od 11.4. do 16.4. jednotně pro zbývající oblasti ČR, pro jižní, střední a severní Moravu a pro chladnější oblasti Čech. Ošetření v rámci této signalizace se doporučuje v termínu, kdy první samice krytonosce čtyřzubého mají dozrálá vajíčka a jsou připravena ke kladení a kdy již převážná část populace přeletěla ze zimovišť do porostů řepky.
Pro ošetření proti krytonoscům stonkovým jsou účinné organofosfáty a také pyretroidy, které mají kratší reziduální účinnost a nejsou účinné na blýskáčka, pokud by byl již přítomen. Podle výsledků polních pokusů je účinnost přípravku Awaunt na stonkové krytonosce nedostatečná. Použití organofosfátů v pozdějším období (na další škůdce již nedoporučujeme) pro jejich negativní vliv na parazitoidy škůdců řepky, jejichž výskyt se v dalším období vývoje řepky zvyšuje.

Pro teplé oblasti Čech byla první signalizace ochrany proti krytonoscům vydána 3.4. pro období mezi 6.4. a 9. 4., kdy první samice krytonosce řepkového měly dozrálá vajíčka a byly připraveny ke kladení a kdy již převážná část populace přeletěla ze zimovišť do porostů řepky. Doporučované ošetření v tomto termínu bylo účinné proti oběma druhům krytonosců. Porosty, které byly v tomto období a později ošetřeny insekticidy podruhé neošetřujte. Případné další ošetření řepky insekticidy již směřujte na další druhy škůdců jako je blýskáček řepkový. Pro blýskáčka řešitelé projektu vydají samostatnou signalizaci ošetření.

Tato signalizace byla zpracována na základě analýzy letové aktivity krytonosců a podle vývoje vajíček v ovariolách samic krytonosců. Ke dni 9.4. na lokalitách Troubsko u Brna, Šumperk, Opava zcela převládal krytonosec čtyřzubý nad k. řepkovým. Na všech třech lokalitách ke dni 9.4. byly zjištěny první samice s dozrálými vajíčky, takže kladení vajíček samice krytonosce čtyřzubého po celém území nastává v roce 2018 počátkem 15 týdne.

František Kocourek, odpovědný řešitel projektu QJ1610217

________________________________________________________________

Věc: Signalizace termínů ošetření řepky proti krytonoscům stonkovým - první signalizace ze dne 4.4.2018 

Na základě monitoringu krytonosce řepkového v rámci řešení výzkumného projektu QJ1610217 (z monitoringu na lokalitách Troubsko, Praha, Šumperk a Opava) vydávají řešitelé projektu tuto informaci:

Ošetření se doporučuje v termínu, kdy první samice krytonosce řepkového mají dozrálá vajíčka a jsou připravena ke kladení a kdy již převážná část populace přeletěla ze zimovišť do porostů řepky.

Optimální termíny ošetření řepky proti krytonosci řepkovému nastanou v teplých regionech (střední a východní Čechy, Polabí) v druhé polovině 14 týdne (nejdříve od 5.4.). Ošetření se doporučuje v termínu, kdy první samice mají dozrálá vajíčka a jsou připravena ke kladení a kdy již převážná část populace přeletěla ze zimovišť do porostů řepky. To se uskuteční až po oteplení podle předpovědi dne 4.4., kdy se očekává další masivní přelet brouků krytonosce řepkového i k. čtyřzubého po porostů řepky. V roce 2018 v teplých oblastech Čech bude ošetření v období mezi 6.4. a 9.4. účinné proti oběma druhům krytonoscům (viz stav v Praze Ruzyni - přehled níže).

Optimální termíny ošetření řepky proti krytonosci řepkovému na jižní Moravě jsou v roce 2018 oproti středním Čechám posunuty asi o 3 dny. Signalizace na základě výsledků pitev ovariol bude pro jižní Moravu upřesněna 6.4. s pravděpodobným termínem zahájení ošetření 9.4. (viz stav v Troubsku u Brna - přehled níže).

V chladnějších regionech může být optimální termín ošetření proti krytonosce řepkovému zpožděn podle průběhu počasí asi o jeden týden.

Ošetření cílené na krytonosce čtyřzubého je zatím předčasné. Vyčkejte na další upřesňují informace k signalizaci ošetření proti krytonosci čtyřzubému z řešení projektu (viz stav v Opavě - přehled níže). Ošetření cílené na krytonosce čtyřzubého je zatím předčasné. Vyčkejte na další upřesňují informace k signalizaci ošetření proti krytonosci čtyřzubému

Pro ošetření proti krytonosci řepkovému mají nejvyšší účinnost organofosfáty (Nurelle a další) oproti pyretroidům. Podle výsledků polních pokusů je účinnost přípravku Awaunt na stonkové krytonosce nedostatečná. Použití organofosfátů v pozdějším období (na další škůdce již nedoporučujeme) pro jejich negativní vliv na parazitoidy škůdců řepky, jejichž výskyt se v dalším období vývoje řepky zvyšuje.

František Kocourek, odpovědný řešitel projektu QJ1610217

Fotografie vajíček v ovariolách (obr. 1: stav 3 - nezralá; obr. 2: stav 4 – zralá vajíčka před kladením)
Foto: Dr. Jiří Skuhrovec

Praha - Ruzyně
První masový nálet do žlutých misek k. čtyřzubého byl v oteplení před 13.3. (převládal k. čtyřzubý). Pak nebylo nic až další nálet velmi nízký obou druhů nastal před 29.3. a pokračoval od 30.3. do 2.4. Dne 3.4. byl odpoledne zvýšený nálet krytonosce řepkového, který podle předpovědi počasí bude pokračovat 4.4. K tomuto termínu by převážná část brouků k. řepkového měla přeletět ze zimovišť (obvykle pšenice – loňské pole řepky) do porostů ozimé řepky. Druhá vlna přeletu do řepky bude ukončena.
Krytonosec řepkový
1.4. - 4 samice a všechny - nezralá vajíčka
3.5. - 11 samic, z toho 4 zralá vajíčka a 7 nezralá vajíčka
Krytonosec čtyřzubý
1.4. - 11 samic, z toho 7 nezralá vajíčka, a 4 jen tuková tkáň
3.4. - 16 samic, 1 x zralá vajíčka, 15 x nezralá vajíčka

Troubsko u Brna
29.3. – 3.4.
Krytonosec řepkový celkem 3 (průměr na misku 0,5), vše samice – 1 nezralá vajíčka, 2 bez vajíček. V porovnání s rokem 2017 nálet velmi nízký.
Krytonosec čtyřzubý - celkem 32 (průměr na misku 5,34), samci 19 (průměr na misku 3,16), samice 13 (2,1 průměr) – bez vajíček všechny

Opava
3.4.
Krytonosec čtyřzubý – 8 samic, nezralá vajíčka
 

Všechny aktuality

Message
zavřít