Voda, hnojiva a pesticidy v zemědělství


23.05.2018

Semináře jsou spolufinancovány v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.1.1 Vzdělávací akce
Semináře pořádá firma Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
Pozvánku, program a přihlášku naleznete zde.
Můžete využít i přihlášení on-line (semináře "Voda, hnojiva a pesticidy v zemědělství").

Přednášky a lektoři:
Voda v zemědělské krajině (Ing. Jan Vopravil, Ph.D., VÚMOP, v.v.i.)
Nitrátová směrnice - nakládání s hnojivy (Ing. Jan Klír, CSc., VÚRV, v.v.i.)
Správné a bezpečné používání prostředků na ochranu rostlin (zástupce ÚKZÚZ)

Termíny a místa konání seminářů:
25.09.2018 Litomyšl
02.10.2018 Plzeň
23.10.2018 Liberec
_______________________
15.03.2018 Uherské Hradiště
10.04.2018 Znojmo
19.04.2018 Žďár nad Sázavou
24.04.2018 Olomouc
03.05.2018 Kutná Hora
10.05.2018 Nový Jičín
22.05.2018 Tábor

Všechny aktuality

Message
zavřít