Nové certifikované metodiky


15.03.2019

Přehled všech metodik pro praxi, dalších publikací a článků zařazených do informačního systému VÚRV, v.v.i. najdete ve vyhledávači. V možnostech "rozšířeného hledání" jsou předběžně zaškrtnuty "Metodiky"; pro vyhledávání jiného druhu publikací a výsledků lze zaškrtnout další příslušné volby. Ve vyhledávači je samozřejmě možné hledat i podle slov v textu ("fulltext"), roku vydání, klíčových slov a autorů...

Vydané metodiky jsou rovněž zveřejněny v rubrice Vydavatelská činnost

Metodiky jsou do informačního systému vkládány postupně, a tedy s určitým zpožděním. Ty nejnovější jsou proto aktuálně uvedeny a nabízeny ke stažení zdarma v přehledu níže.

Koncem roku 2017 a v roce 2018 byly vydány tyto nové certifikované metodiky:

Metodiky vydané v roce 2019

Prostředky diagnostiky a ochrany proti vybraným druhům škodlivých mikroorganismů zelí
Autoři: RNDr. David Novotný, Ph.D., doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D., Ing. Aleš Eichmeier, Ph.D., doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava, Ing. Bc. Eliška Peňázová, Ing. Jakub Pečenka, doc. Ing. Martin Koudela, Ph.D.
 

Metodiky vydané v roce 2018

Certifikovaná metodika pro rychlé vyhodnocení odolnosti skladištních škůdců k fumigační látce fosforovodík
Autoři: Ing. Radek Aulický, Ph.D., Ing. Václav Stejskal, Ph.D., Ing. Barbora Frýdová

Metodika pro detekci zrn napadených patogeny z rodu Fusarium u pšenice
Autoři: Ing. Jana Chrpová, CSc., Mgr. Jana Palicová, Ph.D., Ing. Martina Trávníčková, Ing. Jan Lukáš, Ph.D., Ing. Ondřej Veškrna, Ph.D., Ing. Kamil Horák, Ing. Jan Sova

Biologie a ekologie kříska polního a možnosti ochrany obilnin proti virové zakrslosti pšenice
Autoři: Ing. Kamil Holý, Ph.D., Ing. Jan Ripl, Ph.D., Ing. Barbora Nádvorníková, Ing. Jiban Kumar, Ph.D. 

Stanovení mrazuvzdornosti řepek v raných fázích růstu rostlin
Autoři: RNDr. Ilja Prášil, CSc., Ing. Miroslav Klíma, Ph.D., Ing. Jana Musilová, RNDr. Klára Kosová, Ph.D., Mgr. Pavel Vítámvás, Ph.D.

Podpora výskytu užitečných organismů v sadech
Autoři: Ing. Kamil Holý, Ph.D., Ing. Vladan Falta, Ph.D., Ing. Kateřina Kovaříková, Jan Šenk

Metodika testování rezistence pšenice k původcům stéblolamu
Autoři: Mgr. Jana Palicová, Ph.D., Mgr. Alena Hanzalová, Ph.D., RNDr. Veronika Dumalasová, Ph.D., Ing. Irena Bížová, Ing. Jana Chrpová, CSc., Ing. Pavel Bartoš, DrSc.

Metodika integrované ochrany řepky vůči škodlivým organismům vyjma podzimních škůdců
Autoři: prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc., Ing. Jiří Havel, CSc., Ing. Tomáš Hovorka, doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., doc. Ing. Jan Kazda, CSc., Ing. Pavel Kolařík, Ing. Eva Plachká, Ph.D., RNDr. Jiří Skuhrovec, Ph.D., Ing. Marek Seidenglanz, Ing. Jaroslav Šafář

Podpora čmeláků pro malopěstitele a zahrádkáře
Autoři: Ing. Kateřina Smékalová, Ph.D., Ing. Katarína Kaffková, Ph.D., Mgr. Alena Votavová, Ph.D.

Resyntéza řepky olejky z brukve řepáku a brukve zelné
Autoři: Ing. Miroslav Klíma, Ph.D., Mgr. Alois Hilgert-Delgado, Ph.D., Ing. Tereza Ulvrová, Ing. Pavla Bryxová, Mgr. Pavel Vítámvás, Ph.D., RNDr. Ilja Tom Prášil, CSc., RNDr. Klára Kosová, Ph.D.

Metodika kryokonzervace dormantních pupenů jabloně
Autoři: RNDr. Alois Bilavčík, Ph.D., Ing. Miloš Faltus, Ph.D., Ing. Jiří Zámečník, CSc.

Metodika kryokonzervace genetických zdrojů chmele
Autoři: Ing. Miloš Faltus, Ph.D., Ing. Petr Svoboda, CSc., RNDr. Alois Bilavčík, Ph.D., Ing. Jiří Zámečník, CSc.

Metodika kryokonzervace bramboru pomocí vitrifikace
Autoři: Ing. Miloš Faltus, Ph.D., Ing. Jaroslava Domkářová, Ph.D., MBA, LL.M., Ing. Vendulka Horáčková, CSc., RNDr. Alois Bilavčík, Ph.D., Ing. Jiří Zámečník, CSc.

Postupy hospodaření pro efektivní využití dusíku a snížení jeho ztrát
Autoři: Ing. Jan Klír, CSc., Ing. Jan Haberle, CSc., Ing. Pavel Růžek, CSc., Ing. Tomáš Šimon, CSc., Ing. Pavel Svoboda 

Možnosti výroby a využití specializovaných organických hnojiv a substrátů v zemědělství
Autoři: Ing. Tomáš Šimon, CSc., Ing. Sergej Usťak, CSc., Ing. Vojtěch Váňa

Vývoj kalibračních rovnic k predikci parametrů výživné hodnoty konzervované kukuřičné siláže pomocí techniky NIRS
Autoři: Ing. Pavel Nerušil, Ph.D., Ing. Ladislav Menšík, Ph.D., Ing. Václav Jambor, CSc.

Certifikovaná metodika pro hodnocení rezistence roztoče Varroa destructor vůči tau-fluvalinátu
Autoři: doc. Mgr. Jan Hubert, Ph.D., Ing. Marta Nesvorná, Ing. Ivo Doskočil, Ph.D., MVDr. Martin Kamler, Ing. Jitka Stará, Ph.D.

Nový přístup hodnocení suspektních otrav včel pesticidy
Autoři: RNDr. Tomáš Erban, Ph.D., MVDr. Martin Kamler a kol.

Postupy pro diagnostiku, tlumení, dezinfekci a obnovu včelařských provozů při výskytu bakteriálních chorob včel – manuál pro chovatele včel
Autoři: MVDr. Martin Kamler, RNDr. Tomáš Erban, Ph.D. a kol.

Využití metody „participatory breeding“ ve šlechtění pšenice v ekologickém zemědělství
Autoři: Ing. Dagmar Janovská, Ph.D., prof. Ing. Ivana Capouchová, CSc., doc. Ing. Petr Konvalina, Ph.D.

Metodika detekce a identifikace hub odpovědných za kontaminaci obilovin ochratoxinem A a citrininem pomocí PCR
Autoři: doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava, RNDr. David Novotný, Ph.D.

Metodika stanovení rizika zvýšeného výskytu BYDV v ozimých obilninách
Autoři: Ing. Jana Jarošová, Ph.D., Ing. Pavla Bartáková, Ing. Michaela Broženská, Ing. Jiban Kumar, Ph.D.

Metodický návod pro hospodaření ve zranitelných oblastech (2. aktualizované vydání)
Autoři: Ing. Jan Klír, CSc., Ing. Lada Kozlovská, Ing. Jan Haberle, CSc., 
Ing. Gabriela Mühlbachová, Ph.D.

_____________________________________________________________

Metodiky vydané koncem roku 2017

Metodika řádného způsobu uložení hnoje na zemědělské půdě (2. aktualizované vydání)

Zakládání kukuřice seté do travních porostů na orné půdě s využitím půdoochranné technologie pásového zpracování půdy

Výživa a hnojení produkčních chmelnic

Metodika pro používání technologických vod na zemědělské půdě (2. aktualizované vydání)

Metodika pro diagnostiku přítomnosti brusinky a klikvy ve zpracovaných produktech pomocí molekulárních SSR markerů 

Ochrana obilnin proti virovým chorobám (BYDV a WDV)

Metodický postup pro stanovení obsahu mikroelementů metodou Mehlich 3 a návrh hodnocení kritérií jejich obsahu v zemědělských půdách

Metodika odběru a hodnocení kořenového systému polních plodin

Možnosti využití botanických pesticidů a rostlinných extraktů v ochraně porostů fenyklu obecného, máty peprné a tymiánu obecného 

Certifikovaná metodika kontroly účinnosti řízených atmosfér a fumigací v silech pomocí biotestů

Certifikovaná metodika pro použití řízených atmosfér na kontrolu skladištních škůdců v napadených komoditách uskladněných v silech

Ochrana řepky proti živočišným škůdcům na podzim bez mořidel na bázi neonikotinoidů

Metodika pro všeobecnou charakterizaci genetické diversity odrůd konopí pomocí mikrosatelitních markérů

Metodika diagnostiky a postupů ochrany proti chorobám pat stébel pšenice 

Mšice na obilninách: biologie, prognóza a regulace

 

Všechny aktuality

Message
zavřít