Semena a plody vybraných druhů zelenin, léčivých rostlin a speciálních plodin


04.01.2018

V roce 2017 byla vydána kniha "Semena a plody vybraných druhů zelenin, léčivých rostlin a speciálních plodin, 2. část – léčivé rostliny a speciální plodiny", na které se podíleli autoři M. Hýbl, P. Kopecký, I. Doležalová, I. Petrželová, K. Smékalová, E. Dušková, H. Stavělíková a K. Dušek z výzkumného týmu genetických zdrojů zelenin a speciálních plodin v Olomouci.
Kniha navazuje na publikaci "Semena a plody vybraných druhů zelenin, léčivých rostlin a speciálních plodin, 1. část – zeleniny". Obě knihy spolu tvoří jedinečný celek představující čtenáři široké spektrum semen a plodů nejznámějších druhů rostlin používaných v kuchyni, tradiční lidové medicíně či farmacii s jejich nejmenšími detaily zachycenými prostřednictvím makro- a mikrofotografií. Publikace "Semena a plody vybraných druhů zelenin, léčivých rostlin a speciálních plodin, 2. část – léčivé rostliny a speciální plodiny" zachovává strukturu a podstatnou část úvodní textové části předchozí publikace, aby ani čtenář, který si zakoupí pouze tuto druhou část, nebyl ochuzen o obecné informace týkající se využití, pěstování a konzervace genetických zdrojů rostlin v ČR a především morfologických charakteristik semen resp. plodů a metodického postupu při zpracování obrazové části publikace. Obrazová část je pak věnována výhradně léčivým rostlinám a speciálním plodinám.

1. část - zeleniny

2. část - léčivé rostliny a speciální plodiny

 

Všechny aktuality

Message
zavřít