Úspěšné akce v Jevíčku


19.12.2017

Pracovníci výzkumného týmu Obhospodařování a využívání trvalých travních porostů uspořádali v Jevíčku dvě úspěšné akce - odborné workshopy:

31.10.2017 "Půdoochranné technologie pěstování kukuřice seté"
Workshop (70 účastníků) byl pořádán ve spolupráci České technologické platformy pro zemědělství, Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. a Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Pozvánka zde, informace o úspěšné akci zde.

09.11.2017 "Význam travních porostů v krajině - biodiverzita, ochrana půdy"
Workshop (37 účastníků) byl pořádán ve spolupráci České technologické platformy pro zemědělství a Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. Pozvánka zde, informace o úspěšné akci zde.

Ing. Ladislav Menšík, Ph.D.
vedoucí výzkumného týmu Obhospodařování a využívání trvalých travních porostů
Odbor systémů hospodaření na půdě
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Výzkumná stanice Jevíčko

 

Všechny aktuality

Message
zavřít