Hodnocení odrůd pšenice ozimé z hlediska jejich odolnosti k zimním stresům


05.03.2018

Ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby, v.v.i. v Praze - Ruzyni každoročně hodnotíme sortiment odrůd pšenice ozimé z hlediska jejich odolnosti k zimním abiotickým stresům vyskytujícím se na území ČR. Testy jsou prováděny na základě schválených metodik pro praxi. Jedná se o provokační nádobovou metodu a mrazové testy.
Výsledky víceletého hodnocení zimovzdornosti odrůd ozimé pšenice uvádíme v přiložené tabulce pro potřebu zemědělců a pro výběr vhodných odrůd pšenice do jednotlivých oblastí jejího pěstování na území ČR.

Doporučení: Při pěstování odrůd pšenice doporučujeme výběr podle stupně zimovzdornosti (SZ) z několika různě zimovzdorných odrůd ve škále od SZ 3. Odrůdy s nižším SZ než 3 nejsou po zimě 2011/2012 v ČR registrovány. Odrůdy s velmi vysokou zimovzdorností (SZ 9) jsou původem z Kanady, Ruska a Ukrajiny.

Metodiky:
Prášilová,P., Prášil, I.T., 2007: Hodnocení zimovzdornosti obilnin provokační nádobovou metodou. Metodika pro praxi. VÚRV,v.v.i. Praha, 14 s.

Prášilová, P., Prášil, I.T. 2008: Hodnocení mrazuvzdornosti obilnin pomocí mrazového testu a letální teploty. Metodika pro praxi. VÚRV,v.v.i. Praha, 12 str.
 

 

 

Všechny aktuality

Message
zavřít