Metodiky před certifikací


09.11.2018

Metodiky před certifikací
V souladu s podmínkami Evropské komise je nutno zatím necertifikovanou metodiku před uzavřením smlouvy s uživatelem zveřejnit.
Upozorňujeme, že níže uvedené metodiky (resp. jejich verze před certifikací, tedy před zveřejněním finální certifikované verze) dosud neprošly oponentním řízením a certifikací a jejich text není definitivní. Poskytovatel metodik tedy nenese žádnou odpovědnost za jejich užití.

 • Ochrana obilnin proti virovým chorobám (BYDV a WDV)
  (ISBN 978-80-7427-250-9; znění před certifikací bylo zveřejněno od 10.10.2017 do 29.01.2018; finální verzi již certifikované metodiky naleznete zde)
 • Metodika diagnostiky a postupů ochrany proti chorobám pat stébel pšenice
  (ISBN 978-80-7427-247-9; znění před certifikací bylo zveřejněno od 17.10.2017 do 22.12.2017; finální verzi již certifikované metodiky naleznete zde)
 • Certifikovaná metodika kontroly účinnosti řízených atmosfér a fumigací v silech pomocí biotestů 
  (ISBN 978-80-7427-248-6; znění před certifikací bylo zveřejněno od 21.10.2017 do 26.01.2018; finální verzi již certifikované metodiky naleznete zde)
 • Certifikovaná metodika pro použití řízených atmosfér na kontrolu skladištních škůdců v napadených komoditách uskladněných v silech
  (ISBN 978-80-7427-249-3; znění před certifikací bylo zveřejněno od 21.10.2017 do 26.01.2018; finální verzi již certifikované metodiky naleznete zde)
 • Možnosti využití botanických pesticidů a rostlinných extraktů v ochraně porostů fenyklu obecného, máty peprné a tymiánu obecného
  (ISBN 978-80-7427-244-8; znění před certifikací bylo zveřejněno od 24.10.2017 do 26.01.2018; finální verzi již certifikované metodiky naleznete zde)
 • Metodika pro všeobecnou charakterizaci genetické diversity odrůd konopí pomocí mikrosatelitních markérů 
  (ISBN 978-80-7427-246-2; znění před certifikací bylo zveřejněno od 26.10.2017 do 16.01.2018; finální verzi již certifikované metodiky naleznete zde)
 • Metodika pro diagnostiku přítomnosti brusinky a klikvy ve zpracovaných produktech pomocí molekulárních SSR markerů 
  (ISBN 978-80-7427-245-5; znění před certifikací bylo zveřejněno od 26.10.2017 do 05.02.2018; finální verzi již certifikované metodiky naleznete zde)
 • Ochrana řepky proti živočišným škůdcům na podzim bez mořidel na bázi neonikotinoidů
  (ISBN 978-80-7427-251-6; znění před certifikací bylo zveřejněno od 06.11.2017 do 25.01.2018; finální verzi již certifikované metodiky naleznete zde)
 • Nový přístup hodnocení suspektních otrav včel pesticidy
  (ISBN 978-80-7427-252-3; znění před certifikací bylo zveřejněno od 08.11.2017 do 30.04.2018; finální verzi již certifikované metodiky naleznete zde)
 • Mšice na obilninách: biologie, prognóza a regulace
  (ISBN 978-80-7427-258-5; znění před certifikací bylo zveřejněno od 20.11.2017 do 15.01.2018; finální verzi již certifikované metodiky naleznete zde)
 • Rostlinné esence jako prostředek ochrany rostlin vůči kohoutkům (Oulema spp.) - významným škůdcům obilovin
  (ISBN 978-80-213-2795-5, zveřejněno 21.11.2017)
 • Využití metody „participatory breeding“ ve šlechtění pšenice v ekologickém zemědělství
  (ISBN 978-80-7427-260-8; znění před certifikací bylo zveřejněno od 22.11.2017 do 28.03.2018; finální verzi již certifikované metodiky naleznete zde)
 • Biologie a ekologie kříska polního a možnosti ochrany obilnin proti virové zakrslosti pšenice
  (ISBN 978-80-7427-257-8; zveřejněno 23.11.2017)
 • Metodika odběru a hodnocení kořenového systému polních plodin
  (ISBN 978-80-7427-261-5; znění před certifikací bylo zveřejněno od 01.12.2017 do 26.01.2018; finální verzi již certifikované metodiky naleznete zde)
 • Zpracování biologicky rozložitelných odpadů obsahujících suroviny živočišného původu na hnojivé substráty
  (ISBN 978-80-7427-263-9; znění před certifikací bylo zveřejněno od 08.12.2017 do 14.01.2018; finální verzi již certifikované metodiky naleznete zde)
 • Stanovení limitující živiny k potlačení aktinobakteriální obecné strupovitosti brambor
  (ISBN 978-80-7427-242-4; zveřejněno 11.12.2017)
 • Výživa a hnojení produkčních chmelnic
  (ISBN 978-80-7427-268-4; znění před certifikací bylo zveřejněno od 15.12.2017 do 27.02.2018; finální verzi již certifikované metodiky naleznete zde)
 • Metodický postup pro stanovení obsahu mikroelementů metodou Mehlich 3 a návrh hodnocení kritérií jejich obsahu v zemědělských půdách
  (ISBN 978-80-7427-266-0; znění před certifikací bylo zveřejněno od 15.12.2017 do 29.01.2018; finální verzi již certifikované metodiky naleznete zde)
 • Metodika detekce a identifikace hub odpovědných za kontaminaci obilovin ochratoxinem A a citrininem pomocí PCR
  (ISBN 978-80-7427-269-1; znění před certifikací bylo zveřejněno od 15.12.2017 do 16.03.2018; finální verzi již certifikované metodiky naleznete zde)
 • Integrovaná ochrana chmele
  (ISBN 978-80-7427-265-3; zveřejněno 21.12.2017)
 • Metodika stanovení rizika zvýšeného výskytu BYDV v ozimých obilninách
  (ISBN 978-80-7427-272-1; znění před certifikací bylo zveřejněno od 08.01.2018 do 02.03.2018; finální verzi již certifikované metodiky naleznete zde)
 • Vývoj kalibračních rovnic k predikci parametrů výživné hodnoty konzervované kukuřičné siláže pomocí techniky NIRS
  (ISBN 978-80-7427-277-6; znění před certifikací bylo zveřejněno od 24.04.2018 do 17.10.2018; finální verzi již certifikované metodiky naleznete zde)
 • Certifikovaná metodika pro hodnocení rezistence roztoče Varroa destructor vůči tau-fluvalinátu
  (ISBN 978-80-7427-280-6; znění před certifikací bylo zveřejněno od 25.04.2018 do 04.06.2018; finální verzi již certifikované metodiky naleznete zde
 • Resyntéza řepky olejky z brukve řepáku a brukve zelné
  (ISBN 978-80-7427-283-7; zveřejněno 14.09.2018)
 • Metodika stanovení mrazuvzdornosti odrůd řepek v raných fázích vývoje rostlin
  (ISBN 978-80-7427-279-0; zveřejněno 01.10.2018)
 • Certifikovaná metodika pro rychlé vyhodnocení odolnosti skladištních škůdců k fumigační látce fosforovodík
  (ISBN 978-80-7427-287-5; zveřejněno 26.10.2018)
 • Metodika pro detekci zrn napadených patogeny z rodu Fusarium u pšenice
  (ISBN 978-80-7427-286-8; zveřejněno 30.10.2018)
 • Metodika testování rezistence pšenice k původcům stéblolamu
  (ISBN 978-80-7427-285-1; zveřejněno 01.11.2018)
 • Choroby obilnin „od zasetí až do sklizně“ (determinace a možnosti ochrany)
  (ISBN 978-80-7427-289-9; zveřejněno 09.11.2018)

Všechny aktuality

Message
zavřít