Semináře k dotacím, nitrátové směrnici, ...


14.10.2017

1. Semináře "Informační podpora pro zemědělce - aktuální informace k nitrátové směrnici a podmínkám pro dotace" (září - listopad 2017)
MZe ve spolupráci s ÚZEI připravilo semináře zaměřené na seznámení se změnami v nitrátové směrnici, jako jednoho z požadavků cross compliance. Dále bude připravena informace o aktualizaci podmínek vyplývajících z implementace kontroly podmíněnosti. Semináře se budou konat na 19 místech ČR a na některých z nich budou přednášet i odborníci z VÚRV, v.v.i. (Ing. Kozlovská, Ing. Klír). Seznam seminářů naleznete zde. Pozvánky budou rozesílat a bližší informace poskytnou pořadatelé jednotlivých seminářů, tedy okresní a regionální agrární komory, krajská informační střediska apod.

2. Semináře "Výživa rostlin, hnojení a hospodaření se živinami s ohledem na ochranu vody, půdy a ovzduší" (říjen 2017 - březen 2018)
Obsah semináře:  aktuální informace k úpravě podmínek pro dotace v roce 2018 (kontrola podmíněnosti, přímé platby); požadavky na skladování a používání hnojiv; požadavky 4. akčního programu nitrátové směrnice pro období 2016-2020; minimální požadavky AEKO PRV; principy a nové postupy ve výživě rostlin a hnojení; postupy pro zpracování plánů hnojení a bilance živin; nakládání s ostatními hnojivými látkami (upravené kaly, sedimenty) a pomocnými látkami (inhibitory, technologické vody z dojíren apod.). Přednášet budou Ing. Kozlovská a Ing. Klír z VÚRV, v.v.i. Pozvánky budou postupně rozesílány i zde zveřejňovány (odkaz u místa konání akce). Na akce je nutné se předem přihlásit u pořadatelů v jednotlivých regionech, adresy jsou uvedeny v pozvánkách:
 
16.10.2017 Větrný Jeníkov (Jihlava)
01.11.2017 Chabrovice (Tábor)
14.11.2017 Prostějov
28.11.2017 Palačov (Nový Jičín)
12.12.2017 Klatovy
09.01.2018 Dolany (Náchod)
23.01.2018 Hrádek (Ústí nad Orlicí)
06.02.2018 Ostředek (Benešov)
20.02.2018 Ostrožská Lhota (Uherské Hradiště)
06.03.2018 Lomnice nad Popelkou nebo Žatec 
20.03.2018 Brno

 

Všechny aktuality

Message
zavřít