New varieties of foxtail millet and sorghum developed in the CRI

Foxtail millet and sorghum are crops with increasing importance in recent climatic changes. Its fast growing, drought tolerance and nutritional quality are of very interesting values. All crops are tolerant to pests and diseases. Seeds are able to develop well even in lack of water in the soil, what is important for their use as […]

Oslavili jsme sté výročí vzniku republiky

Ve středu 12. září 2018 se v našem ústavu konal seminář na téma „Rozvoj zemědělského výzkumu od roku 1918 do současnosti“, který byl s navazujícím Dnem otevřených dveří a dožínkovou slavností organizován u příležitosti oslav výročí 100 let od vzniku samostatného československého státu.

Výskyt houbových chorob pšenice v roce 2022

Během letošního března a dubna přicházely do VÚRV, v.v.i. vzorky ozimých obilnin (převážně pšenice ozimé) k preventivnímu rozboru chorob pat stébel. Většina těchto vzorků vykazovala příznaky onemocnění, v nichž převládali původci stéblolamu

Monitoring škůdců polní zeleniny – 32. týden

32. týden 2022 Molic v porostech dostatek, ve velkém se líhnou nymfy. Počasí vyhovuje třásněnkám, které jsou na cibuli i brukvovité zelenině. Přibývá zápředníčků, vajíček můr zatím nízké množství. Kolonie mšice zelné pouze v některých porostech, v závislosti na ochraně a početnosti užitečných organismů. Početnost dřepčíků různá, postupně se stěhují na vzcházející řepky a hořčici.

Aktualizovaná metodika „Hospodaření ve zranitelných oblastech – 5. akční program nitrátové směrnice“ (2022)

Metodika byla aktualizována s ohledem na dokončení novelizace legislativy hnojiv v roce 2021. Přehled provedených úprav je shrnut na začátku kapitoly „Úvod“. Pro porovnání pravidel platných ve zranitelných oblastech (ZOD) a mimo tyto oblasti jsou totiž v metodice okrajově zmíněny i obecné požadavky na uložení hnoje apod. na zemědělské půdě, podle zákona č. 156/1998 Sb., […]

Aktualizovaná metodika „Uložení hnojiv, upravených kalů a krmiv na zemědělské půdě“ (2022)

Upozorňujeme na drobnou opravu v textu metodiky, omlouváme se za chybu. V tabulce na straně 63 byl u položek „Složiště – komposty“ a „Složiště – separát digestátu“ u „Evidence skladu“ opraven výraz „ne“ na „skladová karta“. Podle zákona č. 156/1998Sb., o hnojivech, ve znění pozdějších předpisů je vyžadována povinnost vedení skladové evidence u veškerých hnojiv. […]

Bilance N za hospodářský rok 2021/2022

Pro výpočet bilance dusíku za hospodářský rok 2021/2022 (povinnost pro závody s výměrou nad 30 ha, hospodařící ve zranitelných oblastech, a to i částečně) jsme opět připravili jednoduchý sešit v excelu. Postup výpočtu je stejný jako za předchozí hospodářský rok, avšak s několika úpravami:

Jiří Skuhrovec v ČT24 o projektu Najdi.je

K nové pátrací akci projektu Najdi.je, který zapojuje veřejnost do mapování invazních druhů, hovořil 16. července 2022 od 17:42 ve vysílání ČT24 Jiří Skuhrovec z výzkumného týmu VÚRV Funkce biodiverzity bezobratlých a rostlin v agrosystémech.