výsledekAutoři:Bartoš, M., Chalupová, L., Růžička, V., Erban, T.
Název:Sada oligonukleotidových sekvencí a rekombinantní plazmid pro detekci bakterií druhu Paenibacillus larvae
Klíčová slova:mor včelího plodu; Paenibacillus larvae; PCR; qPCR
Rok:2019
Vydavatel užitného vzoru
Č. užitného (průmyslového) vzoru:33436
Kategorie:Ostatní aplikované výsledky
PDF:https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0033/uv033436.pdf
Message
zavřít