VýsledekAutoři:Aulický, R., Frýdová, B., Stejskal, V., Kolář, V., Prokop, J.
Název:Řízené atmosféry jako alternativa pro ošetření komodit napadených škůdci rezistentními k fosforovodíku (D)
Abstrakt:Význam skladištních škůdců nejen v Evropě stále stoupá. S tím jsou spojeny také problémy s používáním pesticidů a rozvojem rezistence u škůdců k těmto přípravkům. Naše studie byla zaměřena na použití řízené atmosféry s vysokým obsahem dusíku, jako alternativu pro hubení rezistentních populací potemníka hnědého k fosforovodíku. Výsledky ukázaly, že 100% mortalita všech kmenů byla dosažena v rozsahu expozičního času 24 až 27 hodin. Přestože statistické vyhodnocení ukázalo statisticky významné rozdíly, tak účinnost v průběhu ošetření nevykazovala zásadní odchylky v jednotlivých expozičních časech pro všechny testované kmeny. Provedená studie ukázala, že rezistence k fosforovodíku u potemníka hnědého neměla zásadní praktický vliv na účinnost řízené atmosféry s vysokým obsahem dusíku.
Klíčová slova:potemník hnědý; dusík; skladištní šůdci; rezistence; fosforovodík
Rok:2019
Časopis:Rostlinolékař
Ročník časopisu:30
číslo časopisu:6
Stránky:19 - 21
Jazyk:Čeština
Kategorie:Články v recenzovaných časopisech
Wok:
DOI:
PDF:
Message
zavřít