výsledekAutoři:Almeida, C. R., Dror, I., Garuti, M., Grabarczyk, M., Guillon, E., van Hullebusch, E., Laera, A., Mikac, N., Muňoz, J., Panagiotaras, D., Paulauskas, V., Rodriguez-Perez, S., Simon, S., Šinko, J., Stres, B., Usťak, S., Wardak, C., Mucha, A. P.
Název:Assessing fate and bioavailability of trace elements in soils after digestate application
Abstrakt:Kapitola knihy poskytuje celkový přehled různých typů bioplynových stanic a procesů úpravy digestátů. Jsou zde rovněž popsány různé fyzikálně-chemické interakce mezi digestátem a složkami půdy a také speciace a biodostupnost SP. Dále jsou rozsáhle diskutovány různé metody frakcionace a speciace SP, což dá čtenáři dobrý základ při výzkumu SP v půdě po aplikaci digestátu.
Klíčová slova:Anaerobní digesce; digetát; analýza stopových prvků; frakcionace; speciace; stopové prvky (SP)
Rok:2019
Editoři:Fermoso, F. G., van Hullebusch, E., Collins, G., Roussel, J., Mucha, A. P., Esposito, G.
Nakladatel:IWA Publishing
Místo vydání:London
ISBN:978-1-78906-021-8
Stránky:153 - 180
Jazyk:Angličtina
Kategorie:Kapitoly v knize, knihy
Wok:
DOI:10.2166/9781789060225_0153
PDF:
Message
zavřít