VýsledekAutoři:Abrham, Z., Vach, M., Hlisnikovský, L.
Název:Vliv aplikace hnojiv na výnosy, jakost a ekonomiku pšenice ozimé (A)
Abstrakt:V letech 2011 až 2014 jsme sledovali a vyhodnotili výnosy zrna a slámy, kvalitativní a ekonomické parametry pšenice ozimé v závislosti na způsobu hnojení: nehnojená kontrola (KONTR), aplikace hnoje (SHN), kombinace hnoje a minerálního NPK (SHN+NPK). Nejvyšší výnosy byly zaznamenány u varianty SHN+NPK (8,10 t.ha-1 ), statisticky významně nižší výnosy pak byly zaznamenány u variant KONTR (5,73 t.ha-1 ) a SHN (6,20 t.ha-1 ). Obdobně i u kvalitativních parametrů byly zaznamenány významné rozdíly (SHN+NPK - obsah bílkovin 13,55 % a 43,56 ml Zelenyho sedimentační test - ZST) a KONTR (10,0 % obsah bílkovin a 22,44 ml ZST). Pro kalkulaci ekonomických parametrů byl použit model AGROTEKIS, který bere v úvahu materiální vstupy a náklady a individuální pracovní operace. Celkem byly počítány parametry pro tři rozdílné výkupní ceny pšenice, nejvyšší finanční zisk byl zaznamenán u varianty SHN+NPK. V oblasti hrubého zisku pak kontrolní varianta vycházela lépe, než varianta s chlévským hnojem.
Klíčová slova:pšenice ozimá; statková hnojiva; minerální hnojiva; výnosy; kvalita; ekonomika
Rok:2019
Časopis:Agritech Science
Ročník časopisu:13
číslo časopisu:3
Stránky:1 - 6
Jazyk:Čeština
Kategorie:Články v recenzovaných časopisech
Wok:
DOI:
PDF:http://www.agritech.cz/clanky/2019-3-3.pdf
Message
zavřít